Stefan Hermann: Kommission må ikke sætte læreruddannelsen på pause

Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler

Det er godt, at en kommission udpeget af uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers får tid til at arbejde grundigt med læreruddannelsen, mener formand for Danske Professionshøjskoler, Stefan Hermann, men den nuværende uddannelse må ikke visne i skyggen af kommissionens arbejde, siger han.

”Læreruddannelsen har taget skridt fremad med vores ’Handleplan til en bedre læreruddannelse – 10 ambitioner’, som vi lancerede sidste år, og det arbejde fortsætter med afsæt i bl.a. den netop overståede evaluering af uddannelsen. Derfor har vi meget at bidrage med og glæder os til at spille sammen med kommissionen om at skabe en endnu bedre læreruddannelse, som lever op til folkeskolens behov og formål”, siger Stefan Herman.

I mellemtiden peger han på, at den nuværende læreruddannelse ikke kan vente flere år på først kommissionens arbejde, derefter en politisk behandling og endelig en implementering af nye beslutninger.

”Regeringen har skåret betydeligt på læreruddannelsen og undladt at prioritere den i sin sprogstrategi og naturfagsstrategi. Vi frygter nu flere år, hvor den ikke får den fornødne politiske støtte. Så vores klare opfordring er, at politikerne retter opmærksomheden på den uddannelse, som skal uddanne de kommende års lærere sideløbende med, at kommissionen arbejder”, siger Stefan Hermann.

Danske Professionshøjskoler hilser derudover kommissionen velkommen ud fra et ønske om, at kommissionens arbejde det næste år kan give de folkevalgte et brugbart grundlag at træffe beslutninger ud fra. Udgangspunktet er ikke dårligt, mener Stefan Hermann, som peger på, at der er tilfredshed med de nyuddannede lærere blandt kommuner, skoleledere og andre aktører omkring uddannelsen og folkeskolen, ligesom der er enighed om udfordringerne, bl.a. behovet for at styrke forbindelsen mellem læreruddannelsen og folkeskolen samt at styrke en mere ambitiøs kultur på uddannelsen.

”Evalueringen af læreruddannelsen viste, at der er bred enighed om de vigtigste udviklingsspor, og mange af dem arbejder vi allerede med i handleplanen for læreruddannelsen og i en bred og seriøs dialog med skolens interessenter. Nu får vi også en kommission, som bygger videre på evalueringen, og det kan pege frem mod et stærkt beslutningsgrundlag, når kommissionen afslutter sit arbejde”, siger Stefan Hermann.

Udviklingsarbejde fortsætter
Uanset de politiske prioriteringer fortsætter professionshøjskolernes arbejde med udviklingen, selv om rammerne for at levere den nødvendige kvalitet bliver stadigt snævrere.

”Professionshøjskolerne fortsætter udviklingsarbejdet med læreruddannelsen, netop fordi der allerede er bred enighed om både udfordringer og løsninger. Ligesom vi vil spille med i kommissionens arbejde, håber jeg, at regeringen vil se behovet for udvikling på den nuværende uddannelse. Men jeg har desværre en formodning om, at det modsatte muligvis bliver tilfældet”, siger Stefan Hermann.

Tilmeld nyhedsbrev