Stigende aktivitet i efteruddannelse af folkeskolelærere

På et år er antallet af lærere, der benytter sig af professionshøjskolernes efteruddannelse, steget med 12,5 procent.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har siden 2014 målt de dele af professionshøjskolernes efter- og videreuddannelse, som understøtter folkeskolereformen og følger op på kommuneaftalen for 2014. Notatet med de nyeste tal kan læses på ministeriets hjemmeside.

I 2015-16 deltog godt 5.000 lærere i efteruddannelsesaktiviteter, mens tallet i 2016-17 var næsten 5.700. Det er en stigning på 12,5 procent, og det hænger bl.a. sammen med, at regeringen og parterne på uddannelsesområdet har fokus på den målrettede efteruddannelse.

I forbindelse med folkeskolereformen blev der afsat en milliard kroner til efteruddannelse. Efteruddannelsen kører i regi af professionshøjskolerne, og aktiviteterne bliver fulgt af et partnerskab, som består af KL, Skolelederforeningen, professionshøjskolerne, Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. Et af fokuspunkterne er, at 95 procent af lærerne i folkeskolen skal have undervisningskompetencer i de fag, de underviser i, i 2020.

Tilmeld nyhedsbrev