Stina Vrang Elias modtager Danske Professionshøjskolers ærespris 2023

Hun modtager prisen for sin aktive og vedholdende indsats for at sætte uddannelsespolitik og vigtige professionsuddannelser som fx pædagog- og læreruddannelsen på dagsordenen.

Danske Professionshøjskolers ærespris 2023 går til Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA, for sin mangeårige indsats for at gøre uddannelsespolitik relevant og vedkommende – både blandt befolkningen, men også for politikerne på Christiansborg, i regionerne og kommunerne.

– Stina skal have dette års ærespris, simpelthen fordi hun sætter uddannelsespolitik på dagsordenen. Det kræver troværdighed, flid og evnen til at stille de rigtige spørgsmål. Og det gør Stina. Ofte lige dér hvor skoen trykker, og som tvinger os andre til at stå på tæer, siger Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler, der torsdag aften overrakte prisen til Stina Vrang Elias.

Stina Vrang Elias har gennem mange år arbejdet utrætteligt for at slå fast, at investeringer i vores uddannelsessystem skaber værdi. Særligt de senere år har Stina taget et stort ansvar for, at der også er kommet fokus på værdien af den forskel, som fx pædagog- og læreruddannelsen kan gøre for kvaliteten i bl.a. landets daginstitutioner og folkeskoler.

Et centralt mødested for dansk uddannelsespolitik
Stina Vrang Elias har siden 2009 været adm. direktør for Tænketanken DEA, ligesom hun har en række formandsposter i råd og udvalg. Stina er bl.a. formand for både Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU).

– Uden Stina Vrang Elias var hverken debatten om det danske uddannelsessystem det sted, den er i dag. Men heller ikke Tænketanken DEA. Stina har insisteret på at binde viden, analyse og netværk sammen til en slagkraftig, men også troværdig tænketank, som utvivlsomt er et af de mest centrale mødesteder i dansk uddannelsespolitik, siger Camilla Wang.

Om Danske Professionshøjskolers ærespris
Stina Vrang Elias er den fjerde modtager af Danske Professionshøjskolers ærespris. Foruden Stina Vrang Elias har Sofie F. Villadsen, Per B. Christensen og Bente Sorgenfrey modtaget æresprisen.

Kriteriet for at modtage prisen er, at man i sit virke aktivt og vedholdende har stilet efter at fremme professioner, professionsuddannelser og aktiviteter på professionshøjskolerne. Det er Danske Professionshøjskolers rektorkollegie, der på baggrund af indkomne forslag har besluttet, at det er Stina Vrang Elias, der skal modtage dette års ærespris.

Tilmeld nyhedsbrev