Stor investering i velfærdsuddannelserne sikrer vigtigt kvalitetsløft for studerende på professionsuddannelserne

En stor investering i velfærdsuddannelserne er i dag sikret med reformaftalen ’En ny reformpakke for dansk økonomi’. I aftalen afsættes 60 mio. kr. til bedre velfærdsuddannelser i 2024, og 200 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Danske Professionshøjskoler glæder sig over, at et flertal i Folketinget bestående af regeringen, SF, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne vil investere i velfærdsuddannelserne, så studerende på samfundsvigtige uddannelser som pædagog-, socialrådgiver-, lærer- og sygeplejerskeuddannelsen kan blive bedre rustet til arbejdet med børn, unge, syge og udsatte borgere landet over. Formand for Danske Professionshøjskoler, Stefan Hermann, siger:

”Det er virkelig positivt, at der er vilje til at investere i de velfærdsuddannelser, der har så afgørende betydning for vores fælles velfærdssamfund. Investeringen betyder, at vi kan løfte uddannelserne med både mere undervisning, feedback og vejledning til studerende, og sikre bedre kobling af praktikken til resten af uddannelsen. Det vil have stor betydning for fremtidens fagprofessionelle.”

For Danske Professionshøjskoler er investeringen ikke kun et spørgsmål om dygtigere fagprofessionelle, men også at der er nok af dem: Et kvalitetsløft af uddannelserne er derfor en vigtig brik i fremover at kunne tiltrække flere unge og voksne til fx pædagog- og socialrådgiveruddannelsen, der oplever dalende interesse i en tid, hvor der er markant behov for netop flere pædagoger og socialrådgivere.

Høje velfærdsambitioner skal kunne indfries til fulde

Med både stigende forventninger og krav til de velfærdsprofessionelles arbejde, vil 200 mio. kr. årligt – sammen med de 125 mio. kr. årligt, der blev sat af til læreruddannelsen ifm. finansloven 2022 – sikre et vigtigt kvalitetsløft af uddannelserne – og dermed være et betydeligt skridt på vejen til markant bedre uddannelser.

For nogle af velfærdsuddannelserne er det dog også et omfangsrigt og substantielt løft, der skal til: Fx er pædagog- og socialrådgiveruddannelserne to af de største videregående uddannelser i Danmark. Og samtidig er begge uddannelser kendetegnet ved, at forholdsvis mange studerende kommer fra uddannelsesfremmede hjem, ligesom en stor del ikke har en studentereksamen med i rygsækken. Det gør det til en stor og kompleks uddannelsesopgave at uddanne de 25.000 studerende, der går på uddannelserne, til dygtige pædagoger og socialrådgivere, hvor eksempelvis behovet for undervisning og støtte er markant større end på andre uddannelser.

”Der skal store og målrettede forandringer til i uddannelserne for at indfri de velfærdsambitioner, samfundet kalder på. Vi er mere end klar til at sætte gang i arbejdet med at styrke uddannelserne og matche ambitionerne om dygtigere pædagoger, socialrådgivere, lærere og sygeplejersker. Men vi må være ærlige at sige, at det vil være nødvendigt med et kvalitetsløft nummer 2, hvis vi skal i mål. De afsatte midler gør en kæmpe forskel, men vi har sammen med undervisere og studerende regnet os frem til, at der er brug for 600 mio. årligt for at sikre den nødvendige kvalitet på de fire uddannelser,” siger Stefan Hermann.

LÆS MERE: ’En ny reformpakke for dansk økonomi’

 

Tilmeld nyhedsbrev