Strategi 2015 – Internationalisering

Danmarks professionshøjskoler har udarbejdet en samlet strategi for sektorens internationale aktiviteter.

Strategien tager afsæt i sektorens baseline 2015 for internationalisering og peger på professionshøjskolesektorens styrkepositioner og udfordringer i relation til internationalisering.

I den kommende tid skal strategien drøftes med samarbejdspartnere, politikere etc. herunder uddannelses- og forskningsminister, Esben Lunde Larsen.

De tre anbefalinger og baggrund: Strategi 2015 – Internationalisering

Introduktion:
Professionsuddannelserne har en lang og stolt tradition for udbud af de store velfærdsuddannelser, men er i dag også leverandører af ordinære uddannelser og efter- og videreuddannelse til den private sektor.

Uanset om vores dimittender skal arbejde i den private eller offentlige sektor, i danske institutioner og virksomheder i udlandet, eller i udenlandske virksomheder i Danmark, så har de brug for viden og færdigheder til at udøve deres fag i en globaliseret verden.

Internationalisering er således et kvalitetsparameter. Internationalisering i professionshøjskolernes uddannelser sikrer uddannelsernes kvalitet og relevans. Professionshøjskolerne arbejder med internationalisering på studenterniveau, uddannelses- og institutionsniveau og politisk niveau. På studenterniveau arbejdes med internationaliseringstiltag, som skal udvikle de studerendes faglige, personlige, sproglige, kulturelle og sociale kompetencer, der gør dem i stand til at agere i et internationalt professionsmiljø både i Danmark og i udlandet.

På institutionsniveau arbejder vi med internationalisering i form af udvikling og eksport af uddannelse på
markedsvilkår og med at skabe en konkurrencedygtig institutionsform. På det politiske niveau arbejder professionshøjskolerne for at understøtte de nationale politiske dagsordener om internationalisering i lyset af globaliseringens betingelser og vilkår. Det handler vores strategi og anbefalinger om.

Se de tre anbefalinger og den samlede strategi:

Strategi 2015 – Internationalisering

Tilmeld nyhedsbrev