Studerende og Forbrugerrådet Tænk skaber ny viden om unges indkøbsvaner

Forbrugerrådet Tænk og Københavns Professionshøjskole har sammen undersøgt, hvordan man kan styrke de 17 til 25-åriges evne til at træffe sunde og økonomisk bæredygtige valg, når de køber ind i supermarkedet. Samarbejdet er et vellykket eksempel på, hvordan studerende kan bringe deres viden i spil i forhold til aktuelle problemstillinger, som de også vil møde, når de er færdige med uddannelsen.

Studerende og undervisere fra ernæring og sundhedsuddannelsen på Københavns Professionshøjskole har som led i et samarbejde med Forbrugerrådet Tænk afholdt en samskabelsesworkshop med erhvervsskoleelever fra NEXT og diskuteret forbrugerkommunikation med Forbrugerrådet Tænk i løbet af valgfaget ’Forbrugerkommunikation om sund mad til unge’. Sideløbende har undervisere fra ernæring og sundhedsuddannelsen været med 10 erhvervsskoleelever på madindkøb og interviewet dem undervejs.

Resultaterne er at læse i en ny rapport om unges indkøbsvaner, som forbrugerrådet Tænk skal bruge i deres arbejde med de 17 til 25-årige. Resultaterne handler bl.a. om, at unge handler ind efter devisen ’billigt, hurtigt og nemt’, at de tiltrækkes af slagtilbud og mængderabatter, og at de gerne vil bruge mere tid og flere penge på indkøb og madlavning, når de skal spise sammen med andre. Og når Forbrugerrådet Tænk skal kommunikere med de unge, skal de kommunikere humoristisk og uformelt, men med lækkert billedmateriale. Og så skal de undgå autoritetsrollen, men stadig fremstå troværdige.

Studerende: Jeg har lært rigtig meget
Ernæring og sundhedsstuderende Ida Aunsborg har som led i samarbejdet deltaget i en samskabelsesworkshop med erhvervsskoleelever fra NEXT og læst forskningsrapporter om unges forbrugeradfærd.

”Det var fedt at deltage. Det opleves meget mere relevant, og man føler et større ansvar, når det er en organisation som Forbrugerrådet Tænk, der skal bruge det, man kommer frem til. Det var især interessant at lave workshop med erhvervsskoleeleverne. Som studerende, der selv er unge, oplevede vi, at de gerne ville fortælle os om, hvorfor de valgte, som de gjorde. Unge er en svær, men spændende målgruppe at arbejde med, fordi mange unge ikke tænker, at deres valg lige nu – som unge – har betydning. Jeg har lært rigtig meget af at være med,” siger Ida Aunsborg.

Ung-til-ung finder løsninger
”Der er store fordele i som uddannelse at samarbejde med en organisation som Forbrugerrådet Tænk. Selve produktet – rapportens anbefalinger – har værdi i sig selv, men vores studerende lærer også noget, man ikke kan læse sig til. Teorien bliver levendegjort, når man er med til at skabe noget nyt, som skal bruges ude i virkeligheden. Erfaringen er, at vores studerende har opnået erfaring med at omsætte teorier om sundhed og forbrugerkommunikation til praksis og bidraget til at skabe virkelighedsnær viden,” siger lektor Mulle Signe Nielsen, som underviser på ernæring og sundhedsuddannelsen.

Forbrugerrådet Tænk har haft stor glæde af samarbejdet med Københavns Professionshøjskole. Gennem samarbejdet er de blevet klogere på, hvordan man fanger de unges interesse på de sociale medier, og på, hvad der betyder noget for de unge, når de køber ind i supermarkedet. Det er vigtig viden, som Forbrugerrådet Tænk vil bruge fremover i deres projekt ’Tyg på det’, som handler om at klæde unge på til at træffe gode valg for dem selv i supermarkedet.

”De ernæring og sundhedsstuderende er selv unge, og derfor har det været givtigt at have deres øjne på. Ved at involvere de kommende ernæringsprofessionelle sikrer vi også resultaterne et liv efterfølgende,” fortæller projektleder hos Forbrugerrådet Tænk, Sofie Søndergaard Risborg.

Fakta om samarbejdet
Rapporten ’Unge og madindkøb – et samskabelsesprojekt om unges muligheder og barrierer for at træffe sunde og økonomisk bæredygtige valg i indkøbssituationen’ er udgivet af Forbrugerrådet Tænk og Københavns Professionshøjskole.

Læs rapporten her


Om projekt Tyg på det

Med projektet ”Tyg på det” ønsker Forbrugerrådet Tænk at gøre unge mellem 17-25 år bevidste om de valg, de træffer i supermarkedet. Undervisningsmateriale, events og aktiviteter på de sociale medier skal styrke de unge i at træffe sunde og økonomisk bæredygtige valg i supermarkedet og vække deres motivation, nysgerrighed og madglæde, så de køber flere råvarer.

Find undervisningsmateriale her: Indkoeb-gf1.taenk.dk – udarbejdet til faget Samfund og Sundhed på Grundforløb 1 på en erhvervsuddannelse. Materialet kan også bruges på andre ungdomsuddannelser og i de ældste klasser i folkeskolen.

Læs mere om Forbrugerrådet Tænks projekt på www.taenk.dk/tygpaadet og find os på Facebook: www.facebook.com/tygpaadet


For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Mulle Signe Nielsen, lektor, Københavns Professionshøjskole, muni@kp.dk, tlf. 7248 7500
Sofie Søndergaard Risborg, projektleder, Forbrugerrådet Tænk, SSR@fbr.dk, tlf. 2143 2146

Tilmeld nyhedsbrev