Sundhedsuddannelserne styrker fokus på teknologi

Sundhedsuddannelserne styrker videndelingen om teknologi. Den 1. juni åbnede projektet ”Teknologi i sundhedsprofessioner og –praksis” dørene til en workshop på tværs af professionshøjskolernes 9 sundhedsuddannelser og deres aftagermiljøer. Arbejdet fortsætter frem mod 2020.

Af projektkoordinator Mia Andersen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
18 udvalgte deltagere var denne solrige fredag mødt op hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for at være med til at sætte retning for sundhedsuddannelsernes fremtidige teknologifokus. Projektleder Søren W. Pedersen, vicedirektør for Sundhedsuddannelserne UCL, bød velkommen og skitserede kort baggrunden for projektet og målet for dagen. Projektet er en udløber af reformen i sundhedsuddannelserne i 2016. Ifølge Søren Pedersen giver projektet et solidt afsæt for den fremtidige monitorering af sundhedsuddannelsernes teknologifokus. Samtidig er det en unik mulighed for at få en bredt forankret teknologiindsats i og på tværs af sundhedsuddannelserne.

Hvordan skal vi uddanne til fremtidens sundhedsvæsen
Afsættet for dagen var et 10 siders notat fra EVA, som bygger på analyser af krav til fremtidens sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen, som forventes at ændre sig markant over de kommende år som følge af teknologisk innovation og digitalisering. Deltagerne, som var sammensat på tværs af uddannelser og professionsmiljøer, havde hver især særlige forudsætninger for at byde ind netop i forhold til dette emne, hvilket var tydeligt at mærke på forventningerne til dagens drøftelser: Hvordan bliver vi bedre til at koble teori og praksis på teknologiområdet? Hvordan kan vi skabe et bredt forankret fundament, som skaber en fælles forpligtelse og ikke overlader alt på skuldrene af lokale ildsjæle? Der var rundt om bordet enighed om, at dette projekt har potentiale til at blive et stort skridt i den rigtige retning.

5 pejlemærker for sundhedsuddannelsernes teknologifokus
EVAs opgave til deltagerne lød således: Hvordan oplever I, at der arbejdes med teknologi på sundhedsuddannelserne? Hvad bør afdækkes i en kommende kortlægning af uddannelsernes teknologifokus? Deltagerne, hvoriblandt der både var undervisere, ledere, forskere og praksisrepræsentanter, arbejdede resten af dagen intensivt med de 5 pejlemærker, som EVA havde opstillet (se pejlemærkerne nederst).

Projektets videre forløb
Teknologi i Sundhedsprofessioner og –praksis er et 2-årigt projekt støttet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. I projektet deltager sektorens 9 sundhedsuddannelser på tværs af de 6 professionshøjskoler. Formålet er i første omgang at afdække sundhedsuddannelsernes aktuelle teknologifokus og sætte retning for kommende indsatser. Hvor er vi – og hvor vil vi gerne hen? I slutningen af 2018 skal der defineres indsatser for, hvordan vi bygger vejen dertil. Her vil der blive etableret større delprojekter, hvor uddannelser og professioner indgår og bidrager på forskellig vis. Projektet ventes afsluttet i 2020 med en national videndelingskonference.

Det tager projektet med videre fra workshoppen
Efter 4 timers intenst arbejde nåede dagen sin afslutning. Resultatet blev en række temaer, som fx kobling mellem teori og praksis, generiske kompetencer og etik. Disse temaer indgår i den videre afdækning af teknologifokus i sundheduddannelserne. Afdækningsprocessen sættes i gang til august og afsluttes i slutningen af september. EVAs rapport forventes klar i starten af november.

For yderligere information om projektet – kontakt: Mia Andersen på mkan1@ucl.dk

De 5 pejlemærker
• Den sundhedsprofessionelle anvender teknologi sikkert og kompetent i sin praksis.
• Den sundhedsprofessionelle understøtter borgerens teknologianvendelse.
• Den sundhedsprofessionelle omstiller sig til teknologiske forandringer.
• Den sundhedsprofessionelle indgår i teknologisk innovation.
• Den sundhedsprofessionelle reflekterer etisk og kritisk over teknologianskaffelse og -anvendelse.

Tilmeld nyhedsbrev