Tirsdagsværksted med fokus på politisk interessevaretagelse

Danske Professionshøjskoler og en række andre lederforeninger indenfor uddannelsesområdet har i foråret haft politisk interessevaretagelse som emne for fælles kompetenceudvikling. Aktiviteten er døbt tirsdagsværksted.

Af David Erichsen

Konceptet for den fælles kompetenceudvikling er enkelt. I stedet for at sende mange medarbejdere på hver sin efteruddannelse, har Danske Professionshøjskoler valgt nogle fælles strategisk områder, hvor alle medarbejdere kompetenceudvikles sammen. For at få kompetenceudviklingen til at passe ind i en travl hverdag er den programsat fra morgenstunden og halvanden time frem, og for at det er nemt at huske, lægges aktiviteten den første tirsdag hver måned – deraf navnet tirsdagsværkstedet.

”Vi har valgt oplægsholderne til vores tirsdagsværksted, så vi får forskellige vinkler på politisk interessevaretagelse, men med den røde tråd, at oplægsholderne alle har en solid praktisk erfaring at tale ud fra. At dømme efter tilbagemeldingerne og spørgelysten, har vi fundet en god form til den fælles kompetenceudvikling,” siger specialkonsulent hos Danske Professionshøjskoler, Gitte Brückner, som er tovholder på tirsdagsværkstederne.

Initiativet til den fælles kompetenceudvikling er forankret hos Danske Professionshøjskoler, som har valgt at invitere en række andre lederforeninger indenfor uddannelsesområdet med. Det er Danske Erhvervsskoler, Sosu, Gymnasiernes rektorforening og VUC.

Oplægsholder til det første tirsdagsværksted var Peter Mose, ekspert, konsulent og forfatter til flere bøger om de politiske mekanismer, magt og lobbyisme. Peter Mose talte om de ti lobbydyder og om moderne interessevaretagelse anno 2014.

Anden oplægsholder var Lise Bjørg Pedersen fra Københavns Kommune. Hun er tidligere politisk chef i Cyklistforbundet, og hendes oplæg var en personlig historie om, hvordan succesfuldt lobbyarbejde sikrede én milliard til at fremme cykelismen i Danmark.

Tredje oplægsholder var uddannelsespolitisk ordfører fra Enhedslisten, Rosa Lund og Rosa Lunds politiske rådgiver, Line Hjarsø, som talte ud fra overskriften samarbejde mellem interesseorganisationer og politikere og personer omkring politikerne.

Oplægsholder på det sidste tirsdagsværksted inden sommerferien er pressechef i Dansk Folkeparti, Søren Søndergaard, som den 3. juni vil tale om Strategisk politisk kommunikation – og hvordan man sætter en politisk dagsorden gennem medierne

Tirsdagsværkstedet fortsætter til efteråret, hvor fokus bliver på de uddannelsespolitiske udfordringer omkring internationalisering.

Tilmeld nyhedsbrev