To dage med fokus på europæiske udfordringer for UAS-uddannelser

Danske Professionshøjskoler var i år vært for den årlige internationale konference i regi af Universities of Applied Sciences network (UASnet) – temaet for konferencen var håndteringen af de samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med Horizon 2020

Af David Erichsen

Det europæiske netværk for Universities of Applied Sciences (UASnet), som de danske professionshøjskoler er medlem af, har i samarbejde med Danske Professionshøjskoler netop afholdt en international konference under titlen Tackling the Societal Challenges of Horizon 2020. Konferencen blev afholdt den 23. og 24. oktober på Nationalmuseet i København.

Programmet for de to dage indeholdt i alt fire keynotes. Den første handlede om Innovation 2.0, den anden om udvikling af UAS-institutioner som en strategisk platform for innovation og de tredje en præsentation af de første erfaringer med U-multirank. Dag to blev indledt med konferencens fjerde keynote om et nyt koncept for anvendt forskning.   Derudover var der en række workshops om konkrete eksempler fra de forskellige institutioner om sundhed, social inklusion, kroniske sygdomme, velfærd etc.

Rektor på professionshøjskolen UCC, Laust Joen Jakobsen er Danske Professionshøjskolers repræsentant i UASnet og en af initiativtagerne til, at konferencen i år blev holdt i Danmark.

”Denne konference har kun bekræftet mig i, at det er vigtigt med et europæisk netværk for UAS-institutioner. De to dage vi har været sammen i København har vist, at deltagerne kan lære meget af hinanden og at der er et potentiale i at udvikle og samarbejde internationalt om vores uddannelser og forskningsprojekter,” siger Laust Joen Jakobsen.

Præsidenten for UAsnet Mr. Tim Creedon fra Irland opfordrede i sin afsluttende opsummering af konferencen til, at vi fremover skal blive bedre til at gøre ting sammen.

”Det kræver meget simpelt, at medarbejderne i organisationerne går i gang med at samarbejde. Men samtidig er det helt nødvendigt, at institutionerne har en strategisk tilgang til sin forskning ved at få defineret, hvad forskningen skal handle om, og hvilket udbytte samfundet har af indsatsen. Det er i det perspektiv ansøgninger til Horizon 2020 vurderes, og den vurdering kan ikke foretages af enkelte medarbejdere, men skal foregå på institutionsniveau, ” sagde Tim Creedon.

Han ser et potentiale i at få udforsket diversiteten i de europæiske UAS institutioner og vende den til en styrke. Samtidig opfordrede han til, at vi arbejder på at få en fælles stemme på europæisk niveau.

”Vi må erkende, at vi politisk er en svag og ikke særlig synlig sektor. Det kan ændres, hvis vi arbejder med at få struktureret vores kommunikation, så politikerne kan bruge det. Vi skal blive bedre til at fortælle, hvad vi bidrager med, og hvordan det vi gør, er med til at udvikle og skabe værdi i vores samfund. Pointen er, at politikere kun kan arbejde med struktureret information,” sagde Tim Creedon.

Med konferencen på Nationalmuseet i København er det fjerde gang, at UASnet holder en konference for sine medlemsinstitutioner. Der var cirka 90 deltagere til konferencen.

Alt materialet om konferencen kan findes på konferencens hjemmeside

Fotogalleri

Se også kommentarer og bemærkninger fra konferencen på #UAS2014

Tilmeld nyhedsbrev