Topmøde om professionshøjskolernes uddannelser

Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL til topmøde for at drøfte samarbejde om fremtidssikring af professionshøjskolernes uddannelser

Af David Erichsen

I dag, onsdag den 7. januar, mødtes formænd og direktører fra Danske Professionshøjskoler med formænd og direktører fra FTF, LO, Danske Regioner og KL. Formålet med mødet var at beslutte de første konkrete skridt i et samarbejde, som skal fastholde og udvikle kvalitet og relevans i professionsbacheloruddannelserne.

”Professionshøjskolerne er meget glade for viljen til at samarbejde på strategisk niveau om udvikling af vores uddannelser. Kvaliteten og relevansen af vores uddannelser har altid udviklet sig i tæt kontakt med aftagerne, men efterhånden som både det kommunale landkort og uddannelserne er blevet organiseret mere koncentreret er der behov for at gøre en ekstra indsats for at styrke den strategiske del af samarbejdet. Det gør vi med dette topmøde,” siger formand for professionshøjskolernes bestyrelser, Ove E Dalsgaard.

Parterne besluttede på mødet i dag, at samarbejdet i første omgang skal fokusere på at skabe stærke uddannelser og praktikforløb og på at udvikle uddannelserne. Derudover skal der samarbejdes om professionshøjskoleres forsknings- og udviklingsindsats, herunder videnformidling.

I forhold til den langsigtede udvikling af professionshøjskolernes uddannelser er det vigtigt, at fokusere på netop de tre områder, mener formand for Danske Professionshøjskoler, rektor Harald Mikkelsen

”Det er helt afgørende, at vi har en tæt dialog med organisationer som FTF, LO, Danske Regioner og KL om behov og forventninger til fremtidens arbejdskraft, da strategisk udvikling af vores uddannelser tager tid, før der ses en effekt. For at professionshøjskolerne kan levere nyuddannede med de kompetencer der er brug for i 2020 – 25 skal vi allerede nu i gang med at udvikle vores uddannelser og undervisere, som de kan uddanne den nye arbejdsstyrke.” siger Harald Mikkelsen.

Dagens topmøde er en opfølgning på et politisk papir med 19 konkrete fælles tiltag som parterne i efteråret 2014 afleverede som input til kvalitetsudvalget arbejde med at sikre kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Se også:
Mål og initiativer besluttet på topmødet (pdf)
FTFs omtale af topmødet
LOs omtale af topmødet
Se katalog med de 19 konkrete tiltag (pdf)


Yderligere oplysninger:
Formand for bestyrelserne i Danske Professionshøjskoler, Ove E Dalsgaard
Formand for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsen
Kommunikationschef, David Erichsen

Tilmeld nyhedsbrev