Trepart: Behov for løft af efter- og videreuddannelse

Perspektiv på trepartsforhandlinger: En rundspørge blandt professionshøjskolerne viser, at der er et stigende behov for, at kompetenceudvikling af professionsuddannede sker tæt på og i samarbejde med praksis. Derfor tilrettelægges og gennemføres en stigende del af professionshøjskolernes efter- og videreuddannelser som særligt tilrettelagte forløb målrettet virksomheders og offentlige institutioners behov

Det er for eksempel vurderingen fra professionshøjskolerne, at der er behov for en markant stigning i målrettet efter- og videreuddannelse på sundhedsområdet på grund af en fortsat fokuseret indsats på at skræddersy kompetenceudviklingsforløb til praksis, kommuner og regioner. Udviklingen med flere målrettede forløb er en af forklaringerne på faldet i den formelle efter- og videreuddannelse.

Se mere i Danske Professionshøjskolers notat om perspektiv på trepartsforhandlinger og barrierer for løft af efter- og videreuddannelse, med afsæt i Danmarks Statistiks nylig offentliggjorte data om efter- og videreuddannelse og rundspørgen til de syv professionshøjskoler.

Barrierer for løft af efter- og videreuddannelse (PDF)

 

 

Tilmeld nyhedsbrev