Udbud af anskaffelse af Eksamensbevissystem

Flere har valgt at søge ind på læreruddannelsen

Hvert år dimitterer cirka 15.000 studerende på Professionshøjskolernes grunduddannelser. Derudover tilbyder sektoren blandt andet videreuddannelser og diplomuddannelser, som udmønter sig i et eksamensbevis efter endt modul og uddannelse.

Danske professionshøjskoler ønsker derfor at anskaffe et Eksamensbevissystem, som effektiviserer udarbejdelsen af eksamensbeviser for deres mange forskellige uddannelser.

Læs mere om udbud på følgende link: http://udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=27107

Tilmeld nyhedsbrev