Uddannelser til det private erhvervsliv

Professionshøjskolesektoren udbyder en række uddannelser til erhvervslivet i Danmark. Cirka hver femte uddannede ansættes i den private sektor

Det er uddannelser som ingeniør, bioanalytiker, bygningskonstruktør, journalist, grafisk kommunikation, maskinmester og uddannelser indenfor finans, som er målrettet den private sektor. Derudover beskæftiges en del uddannede fra sektorens øvrige uddannelser også i erhvervslivet.

Cirka hver femte af de færdiguddannede fra professionshøjskolesektoren ansættes i den private sektor. Nogle uddannelser er i særlig grad rettet mod det private erhvervsliv, men ser man på nogle af professionshøjskolesektorens største uddannelser, er der også her en relativt stor andel, som efter endt uddannelse får et job i den private sektor.

Se mere i folderen Professionsuddannelser til erhvervslivet

Tilmeld nyhedsbrev