Antal optagne studerende på de lukkede lærer- og pædagoguddannelser-149158.0.2