Uddannelsesudvalg og bestyrelser til workshop

Workshop med FTF satte fokus på professionshøjskolernes uddannelsesudvalgs bedst praksis og samarbejde med bestyrelserne. Målet er videndeling og en bedre sammenhæng mellem strategi og praksis

Professionshøjskolernes uddannelsesudvalg har en vigtig opgave med at rådgive bestyrelse og ledelse om uddannelsernes kvalitet og relevans og om den regionale uddannelsesdækning. Den 5. december afholdte FTF og Danske Professionshøjskoler en fælles workshop med fokus på videndeling af best practice fra uddannelsesudvalg på professionshøjskolerne.

Baggrund for workshoppen er en undersøgelse fra FTF om udvalgenes arbejde som konkluderer, at mange uddannelsesudvalg er velfungerende, men at det varierer på tværs af sektor, institutioner og uddannelser.

En anbefaling i undersøgelsen var, at uddannelsesudvalg og bestyrelser drøfter, hvordan udvalgene kan komme til at arbejde mere effektivt og målrettet for at sikre kvaliteten i uddannelserne i en tid, hvor netop kvaliteten er voldsomt under pres på grund af besparelser. En anbefaling Danske professionshøjskoler og FTF besluttede at følge op med den netop afholdte workshop.

I første del af workshoppen præsenterede FTF repræsentanter fra uddannelsesudvalgene erfaringer, anbefalinger og udfordringer ved deres arbejde i udvalgene. Oplæggene handlede om alt fra uddannelsernes kobling til praksis, herunder arbejdsmarkedsbehov og samarbejde med bestyrelserne og institutionen til udvalgenes regionale og lokale ansvar og rolle som ambassadører for uddannelser og rådgivere for bestyrelser og ledelse.

Formålet med de mange oplæg og efterfølgende borddrøftelser var at skabe et grundlag for en række konkrete forslag til fælles inspiration for uddannelsesudvalgenes videre arbejde og samarbejde med bestyrelsen og professionshøjskolen. Perspektiverne fra workshoppen vil efterfølgende blive delt med alle professionshøjskolernes udvalg og bestyrelser.

I december 2015 udkom FTF med en undersøgelse af uddannelsesudvalgene på professionshøjskolerne. Se undersøgelsen her: 

FTF har udarbejdet en pjece om arbejdet i uddannelsesudvalg. Se pjecen her

Opsamling workshop om uddannelsesudvalg

Tilmeld nyhedsbrev