Undervisningsprisen: Nyskabende fokus og ekstraordinær stundenterinddragelse hyldes

Foto: Søren Kjeldgaard

Foto: Søren Kjeldgaard

To undervisere fra henholdsvis UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og VIA University College hyldes for deres nytænkning og engagement i undervisningen med tildelingen af Undervisningsprisen 2020.

Knud Erik Christensen er underviser på læreruddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Vibeke Røn Noer er underviser på sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College. De har det til fælles, at de modtager Uddannelses- og Forskningsministeriets Undervisningspris 2020.

Det er første gang, Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler prisen, som uddeles til i alt syv undervisere fra videregående uddannelser og hædrer fremragende undervisning. Det vil fremover blive en årligt tilbagevendende begivenhed.

“Det er vigtigt med undervisere, der engagerer de studerende og pirrer deres nysgerrighed, så de studerende får endnu mere lyst til studiet og får endnu mere ud af det. Jeg er sikker på, at prismodtagerne vil være en stor inspiration for andre undervisere,” siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen i en pressemeddelelse om priserne.

Det er Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, der sammen med Ane Halsboe-Jørgensen overrækker prisen.

Kvalitetsudvikling gennem studenterinddragelse

Ekstraordinær inddragelse af de studerende gennem feedback og samarbejdsprojekter er en af årsagerne til, at Knud Erik Christensen modtager prisen. Han gør en særlig indsats for at forny og kvalitetsudvikle undervisningen gennem nye undervisningsmetoder og teknologi. Det betyder, at de studerende altid modtager engagerende undervisning med et højt fagligt niveau.

Foto: Søren Kjeldgaard.

Knud Erik Christensen lægger stor vægt på at inddrage de studerende både i evalueringen og udviklingen af undervisningen. Feedback er en helt naturlig del af hans undervisning, og han gør meget ud af at levere feedback, der er konstruktiv, og som forholder sig til virkeligheden. Det skaber en naturlig kobling mellem teori og praksis. Han er desuden altid meget tydelig omkring sine forventninger til de studerende og deres indsats, hvilket skaber engagement.

LÆS MERE: Portræt af Knud Erik Christensen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

En anden måde, Knud Erik Christensen skaber undervisning, der rækker ud over klasseværelset, er gennem samarbejdsprojekter. Et eksempel er et samarbejde med et kulturcenter i Odense, som de studerende skulle udarbejde et læremiddel til.

Praksisundervisning gennem virtual reality

Vibeke Røn Noer modtager blandt andet prisen, fordi hun er nytænkende og innovativ i sin tilgang til undervisningen, både når det kommer til undervisningens fokus og det undervisningsmateriale, hun bruger.

Foto: Søren Kjeldgaard.

Et eksempel er, at hun har skabt et nyt fag om arbejdsrelateret stress hos nyuddannede sygeplejersker, som hun så et behov for på sygeplejerskeuddannelsen. Faget giver de studerende strategier til at overkomme et travlt arbejdsliv i sundhedssektoren. I den forbindelse har hun sat fokus på, hvilke udfordringer de studerende kan møde på arbejdsmarkedet, så de er bedre forberedt på overgangen fra studieliv til arbejdsliv.

LÆS MERE: Portræt af Vibeke Røn Noer på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Hendes kreative og innovative tilgang afspejler sig også i den måde, hun underviser på. Hun har været med til at udvikle et virtual reality-spil til undervisningen, som på en ny måde giver de studerende mulighed for at øve sig på at overskue, prioritere og uddelegere opgaver. På den måde bidrager Vibeke Røn Noer til at forberede de studerende på det arbejdsliv og arbejdsmarked, de går i møde.

Anerkendelse af undervisernes betydning og indsats

Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler Undervisningsprisen for at hædre inspirerende og engagerende undervisere på de videregående uddannelser. Syv undervisere fra de videregående uddannelser modtager prisen på 500.000 kroner, og to af dem er altså fra professionshøjskolerne.

Udover at anerkende den store betydning, som inspirerende og nytænkende undervisere har for studerende, så har Undervisningsprisen også til formål at skabe øget opmærksomhed om underviserrollen og gøre det mere prestigefyldt at være en god underviser.

Se mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, hvor der bl.a. er portrætter af alle prismodtagerne.

Tilmeld nyhedsbrev