Vigtigt med enighed om model for dimensionering

Danske Professionshøjskoler er tilfreds med, at der er fundet en løsning på regeringens udspil til dimensionering af de videregående uddannelser, som gør, at alle parter kan komme frugtbart videre

Af Harald Mikkelsen, formand Danske Professionshøjskoler

Det er positivt, at uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og universiteterne er nået til enighed om et fælles grundlag for, hvordan optaget på universitetsuddannelserne i Danmark skal tilpasses i forhold til regeringens ambition om at færre unge skal uddannes til arbejdsløshed. En ambition, professionshøjskolerne fuldstændig deler.

Danske Professionshøjskoler er især tilfreds med, at der er fundet en løsning, som gør, at alle parter kan komme frugtbart videre, og vi forventer, at løsningen afspejles i de forestående dialoger mellem ministeren og professionshøjskolerne. Det gælder generelt i forhold til en mere lempelig model for udformning og indfasning af dimensioneringen. Og mere konkret i forhold til de mulige afledte konsekvenser, som løsningen har for dimittender med en professionsbacheloruddannelse, som gerne vil fortsætte med en kandidatuddannelse på et universitet.

Læs ministeriets pressemeddelelse: “Fælles fodslag mellem minister og universiteter

Tilmeld nyhedsbrev