Vigtigt med en investering i kvaliteten i velfærdsuddannelserne i regeringsudspil

Et stærkt velfærdssamfund hænger tæt sammen med dygtige og professionelle pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Derfor er det afgørende for fremtidens velfærd, at der investeres i et kvalitetsløft af velfærdsuddannelserne. Næstformand i Danske Professionshøjskoler, Camilla Wang, er yderst tilfreds med, at det i forbindelse med regeringens reformudspil ’Danmark kan mere I’ nu ser ud til, at professionshøjskolerne kan lave bedre velfærdsuddannelser til de studerende med bl.a. mere virkelighedsnær undervisning, mere vejledning og underviserkontakt.

Regeringen har netop fremlagt reformudspillet ’Danmark kan mere I’, hvor de foreslår at afsætte 2,5 mia. kr. årligt til uddannelse. Næstformand i Danske Professionshøjskoler, Camilla Wang er meget positiv:

”Det er en ualmindelig god nyhed, at regeringen vil investere i kvaliteten i velfærdsuddannelserne. Det er der i dén grad behov for. Pædagog-, lærer-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne skal uddanne dygtige fagprofessionelle, der kan virke i og løfte vores fælles velfærd i både vuggestuer, klasseværelser, ved hospitalssengen eller i jobcenteret. Derfor er det helt essentielt, at uddannelserne styrkes med flere undervisningstimer, hvor de studerende får mulighed for at træne og øve den praksis, de møder i folkeskolen, daginstitutionerne og på sygehusene”.

En investering i uddannelserne til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske vil gøre det muligt at give de studerende mere og bedre undervisning.

”Man kan ikke alene læse sig til at blive pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver – det kræver også, at man træner og øver. Et kvalitetsløft af velfærdsuddannelserne skal ikke mindst give flere virkelighedsnære øve-timer, hvor de studerende træner og øver fx at håndtere konflikten i skolefrikvarteret, den svære samtale med barnet, der skal anbringes uden for hjemmet, de musiske aktiviteter med børnehavebørn eller hjertestop hos en patient”, siger Camilla Wang.

Det er afgørende med gode velfærdsuddannelser, fordi en nylig prognose fra DAMVAD Analytics viser, at der kommer til at mangle velfærdsprofessionelle i fremtiden:

”Med attraktive uddannelser er der forhåbentlig flere, der vil søge ind på pædagog-, lærer-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Og det er vigtigt. For Danmark har brug for 35.000 flere velfærdsprofessionelle i 2030,” mener Camilla Wang.

Hun ser frem til at indgå i den videre dialog med studerende, undervisere, erhvervsliv og politikere om, hvordan uddannelsesinvesteringen bedst omsættes til gavn for Danmark.

Tilmeld nyhedsbrev