Webinar: Den teknologiske udviklings betydning for fremtidens uddannelser og arbejdsmarked

Danske Erhvervsakademier og Danske Professionshøjskoler afholder den 28. april webinar om den teknologiske udviklings betydning for arbejdsmarkedet og de kompetencer, det fremtidige arbejdsmarked får brug for. 

Industri 4.0 – eller den fjerde teknologiske revolution – som er kendetegnet ved en stigende integration mellem den digitale verden og den fysiske produktion, spiller en stor rolle for uddannelsesverdenen.

Den teknologiske udvikling har betydning for arbejdsmarkedet, både måden vi organiserer os på, og måden vi arbejder på. Det betyder også, at kompetencebehovene vil ændre sig og dermed hvilke forventninger, der bliver til fremtidens videregående uddannelser og de studerende, som de uddanner.

På webinaret vil forskellige eksperter debattere og vurdere, hvordan Industri 4.0 vil sætte præg på både arbejdsmarkedet, kompetencerne og uddannelserne.

Dernæst kan deltagerne vælge mellem fem forskellige oplæg. Alle med fokus på, hvordan fremtidens kompetencer mødes gennem nye former for sammentænkning af efter- og videreuddannelse, forskning, udvikling og fuldtidsuddannelser.

Til slut vil centrale aktører fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren samle op på dagens diskussioner og reflektere over, hvilke udviklingsmuligheder der er for de erhvervsrettede videregående uddannelser.

Program og tilmelding via dette link – fristen er den 19. april.  

Tilmeld nyhedsbrev