Webinar: Uddannelsessektoren sætter fokus på potentialet for digital undervisning

Den 22. januar afholder Danske Professionshøjskoler, Danske Erhvervsakademier, Danske Universiteter, Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser og Tænketanken DEA webinar om fremtidens digitale undervisning. Denne erfarings- og vidensdeling skal skabe viden om udfordringer, løsninger og de områder, som stadig er ukendt land.

Webinaret “Fra tilskuersport til deltagersport – på vej mod værdifuld digital undervisning?” sætter fokus på de hidtidige erfaringer med digital undervisning, der har fyldt mere end nogensinde det forgangne år grundet Coronapandemien.

I foråret var de videregående uddannelser nødt til hurtigt at omlægge undervisningen til digital nødundervisning. Det har både budt på udfordringer og nye muligheder. Alt sammen værdifuld læring for hele uddannelsessektoren. Derfor afholder de forskellige interesseorganisationer på uddannelsesområdet webinaret, hvor der kan deles erfaringer på tværs.

Omstillingen til fjernundervisning har rejst en række spørgsmål om brugen af digital undervisning. Hvordan bliver det digitale undervisningsrum et velfungerende og integreret læringsrum? Hvordan kan forårets digitale nødundervisning bruges som afsæt for videreudvikling af gode læringsmiljøer både fysisk og digitalt? Bruges tiden i undervisningslokalet rigtigt?

Disse spørgsmål og mange andre vil blive belyst til webinaret, hvor der vil være fokus på, hvordan erfaringerne fra de forskellige uddannelsesinstitutioner kan bruges fremadrettet til at styrke kvaliteten af fremtidens digitale undervisning.   

Arrangementet er hovedsageligt henvendt til chef- og ledelseslag tæt på uddannelserne, ledere og medarbejdere fra pædagogiske enheder og koordinerende undervisere på de videregående uddannelser. Alle interesserede er dog mere end velkomne til at deltage.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig på dette link.  

Tilmeld nyhedsbrev