Webinar: Udfordringer og muligheder ved decentralisering af uddannelser

Den 21. april afholder Ringkøbing-Skjern Kommune, Holbæk Kommune, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Danske Universiteter og Tænketanken DEA webinar om decentraliseringens betydning for et mere balanceret uddannelsesdanmark.  

Fra politisk side er der stor opbakning til at skabe et uddannelsesdanmark i bedre balance, men hvordan opnås det? Det er omdrejningspunktet for webinaret ”Hvad er vejen til balance i uddannelsesdanmark?”, der finder sted den 21. april.

Her vil forskellige aktører debattere, hvilke udfordringer og muligheder der er ved decentralisering af de videregående uddannelser set ud fra et kommunalt, et uddannelsesmæssigt og et landspolitisk perspektiv. I den forbindelse vil det blive belyst, hvilke behov der er set ud fra de tre forskellige perspektiver, hvilke muligheder der er for at imødekomme disse behov, samt hvilke omkostninger det vil indebære.

Kommunernes perspektiv, herunder de lokale behov, vil blive belyst ved et oplæg fra Hans Østergaard, der er borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Niels Egelund, rektor ved IBA Kolding, Camilla Wang, rektor ved Professionshøjskolen Absalon, og Anders Bjarklev, rektor ved DTU, vil bidrage med det uddannelsesmæssige perspektiv. Der vil desuden også være et interview med en studerende fra Holbæk Uddannelses- og Studiecenter.

Afslutningsvis vil det landspolitiske perspektiv blive belyst af to uddannelsesordførere fra henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre, Bjørn Brandenborg (S) og Ulla Tørnæs (V).

Arrangementet er gratis og afholdes klokken 14.30-16. Læs mere om programmet og tilmeld dig på dette link.

Tilmeld nyhedsbrev