Om os

Danske Professionshøjskoler er interesseorganisation for de syv danske professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København

Danske Professionshøjskoler arbejder for, at medlemsinstitutionerne har de bedst mulige vilkår til at udvikle og gennemføre videregående uddannelser, efter- og videreuddannelse og skabe og dele ny viden gennem anvendt forskning. Danske Professionshøjskoler er også det forum, hvor medlemmerne kan tage fælles initiativer, drøfte fælles problemstillinger og repræsentere sig samlet i forhold til samarbejdspartnere, aftagere, politikere, ministerier mv.

Medlemsinstitutionerne har et formandskollegium, der består af institutionernes ni bestyrelsesformænd, og et rektorkollegium, der består af institutionernes ni rektorer. Medlemmerne i ’Danske Professionshøjskoler’ er både formandskollegiet og rektorkollegiet, og Danske Professionshøjskoler har derfor et formandskab på to personer, der består af formanden for formandskollegiet og formanden for rektorkollegiet.

Formand for rektorkollegiet er Harald Mikkelsen

Formand for formandskollegiet er Carsten Koch

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP)

Danske Professionshøjskolers strategiske grundlag 2014-2018

Danske Professionshøjskolers vedtægter

Danske Professionshøjskolers forretningsorden

Danske Professionshøjskoler handleplan 2015

Formandskollegiets allonge til Danske Professionshøjskolers handleplan 2015

Beretning fra Formandskabet – Danske Prfessionshøjskolers Generalforsamling 12. maj 2015

Beretning fra Formandskabet – Danske Prfessionshøjskolers Generalforsamling 19. september 2014

Udbudssteder

Oversigt over de ni medlemsinstitutioners udbudssteder. Ved at klikke på ikonet i venstre hjørne øverst kan visning af en eller flere institutioners udbudssteder vælges. Der kan zoomes ind og ud på kortet med plus og minus i venstre hjørne nederst.