Udvalg og netværk

Udvalg og netværk

Et centralt udvalg under Danske Professionshøjskoler er Ressource- og administrationsdirektørudvalget (RADU). Nedenfor kan du blive klogere på, hvilke opgaver RADU beskæftiger sig med, og hvem der udgør udvalget.

Længere nede på siden finder du desuden en oversigt over kontaktpersonerne til vores faglige netværk, der hver især repræsenterer vores uddannelser. Så hvis der er en bestemt uddannelse, du ønsker mere viden om, f.eks. pædagoguddannelsen, jordemoderuddannelsen eller vores efter- og videreuddannelse, så er det her, du finder kontaktoplysninger på formændene for de forskellige netværk.

RADU
Ressource- og administrationsdirektørudvalget (RADU) arbejder for at understøtte og fremme professionshøjskolerne som professionelle og effektive uddannelsesinstitutioner.

Overordnet har RADU fokus på at sikre, at professionshøjskolernes fælles administrative og økonomiske rammevilkår understøtter, at professionshøjskolerne kan tilbyde uddannelser, efter- og videreuddannelse og bedrive forskning og udvikling af høj kvalitet. RADU rådgiver Danske Professionshøjskolers rektorkollegie. 

Mere specifikt arbejder RADU med følgende:

  • Styrkelse af fælles data

  • Data for kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne

  • Samarbejde om IT og digitalisering

  • Økonomistyring, indkøbskoordination

  • HR-området: Ledelse og kompetenceudvikling, stillingsstruktur og overenskomster

  • Studieadministrative forhold

  • Bygningsdrift- og effektivisering

  • Biblioteksarbejde herunder rettighedsspørgsmål

  • Koordination af indsatser indenfor kommunikation og markedsføring

  • Koordinering ift. internationale dagsordener

Udvalget udgøres af nedenstående medlemmer.

Kirsten Suhr Bundgaard

formand

Professionshøjskoledirektør ved VIA University College

Kristian Ørnsholt

Professionshøjskoledirektør ved Professionshøjskolen Absalon

Poul Højmose Kristensen

Professionshøjskoledirektør ved Professionshøjskolen UCN

Stine Bilstrup Rask

Ressourcedirektør ved UC SYD

Carsten Vikkelsøe

Direktør ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Søren Rotvig Erichsen

Ressourcedirektør ved Københavns Professionshøjskole

Faglige netværk

Uddannelser som udbydes på to eller flere professionshøjskoler er organiseret med et uddannelsesledernetværk. Hvert netværk har en formand, der også er talsmand for uddannelsen. Se herunder, hvem der er talsmænd for hvilke uddannelser.

For henvendelser vedrørende øvrige uddannelser skal den enkelte professionshøjskole kontaktes. Du er også velkommen til at kontakte Danske Professionshøjskolers sekretariat, hvis der er en bestemt uddannelse, du søger viden om, som du ikke kan finde på nedenstående liste.

Tine Muxoll Fatum

Bioanalytiker

Uddannelsesleder på Professionshøjskolen Absalon

 Mail: tifa@pha.dk

Tlf.: 72 48 18 11 

Per Stegler Markussen

Ergoterapeut

Uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole

 Mail: pema@kp.dk

Tlf.: 51 63 25 56

Pia Øxenberg

Ernæring og sundhed

Studieleder på UC SYD

Mail: poha@ucsyd.dk

Tlf.: 72 66 51 25

Poul Skov Dahl

Efter- og videreuddannelse (evu)

Direktør ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

 Mail: psda@ucl.dk

Tlf.: 21 83 47 27

Ane Kruse

Fysioterapeut

Uddannelsesleder på Professionshøjskolen Absalon

Mail: akr@pha.dk

Tlf.: 72 48 22 73

Lisbeth Thomsen

Global Nutrition and Health

Uddannelsesleder på VIA University College

Mail: lisb@via.dk

Tlf.: 87 55 26 15

Githa Cajus

Jordemoder

Uddannelsesleder på Professionshøjskolen UCN

Mail: gtc@ucn.dk 

Tlf.: 72 69 09 75

Søren Smedegaard

Lærer

Uddannelseschef på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

 Mail: sosm@ucl.dk 

Tlf.: 28 66 88 84

Dorte Müller

Offentlig administration og Professionsbachelor i skat

Insitututchef på Københavns Professionshøjskole

Mail: domu@kp.dk

Tlf.: 41 89 86 43

Lene Mosegaard Søbjerg

Sundhedsadministrativ koordinator

Uddannelsesdekan på VIA University College

Mail: lmos@via.dk

Tlf.: 87 55 17 51

Anders Nørgaard

Pædagog

Uddannelseschef på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Mail.: anno@ucl.dk 

Tlf.: 23 74 12 00

Katrine Borg-Hansen

Radiograf

Uddannelsesleder på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Mail: kabo1@ucl.dk 

Tlf.: 40 22 87 46

Helle Rode Johansen

Socialrådgiver

Institutchef på Københavns Professionshøjskole

Mail: hljo@kp.dk 

Tlf.: 51 63 26 90

Iben Bøgh Bahsen

Sygeplejerske

Uddannelseschef på Professionshøjskolen UCN

Mail: ibb@ucn.dk 

Tlf.: 72 69 10 51

Lene Østerby

Psykomotorisk terapeut

Uddannelsesleder, Københavns Professionshøjskole

Mail: leby@kp.dk

Tlf.: 41 89 72 10