Formandskollegiet

Formandskollegiet

Formandskollegiet består af bestyrelsesformændene fra landets seks professionshøjskoler.

Per B. Christensen

formand

Per B. Christensen er tidligere medlem af regeringens Reformkommission, formand for Danske SOSU-skoler og bestyrelsesformand for VIA University College.

Jesper Fisker

Jesper Fisker

næstformand

Jesper Fisker er administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse og bestyrelsesformand for Københavns Professionshøjskole.

Mads Duedahl

Mads Duedahl

Mads Duedahl er regionsrådsformand i Region Nordjylland og bestyrelsesformand for Professionshøjskolen UCN.

Diana Mose Olsen

Diana Mose Olsen er forstander for Mandecentret i Esbjerg og bestyrelsesformand for UC SYD.

Jens Stenbæk

Jens Stenbæk er tidligere regionsrådsformand i Region Sjælland og bestyrelsesformand for Professionshøjskolen Absalon.

Poul Erik Madsen

Poul Erik Madsen er tidligere rektor på Fredericia Gymnasium og bestyrelsesformand for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.