Årsmøde om uddannelse til fremtidens arbejdsmarked

Rektorer og ledere var til eksamen, og de studerende gav karakterer i STAK-spillet til professionshøjskolernes årsmøde.

De 21. århundredes kompetencer i en dansk uddannelseskontekst. Det var emnet for professionshøjskolernes årsmøde

Er vi klædt på til at klæde fremtidens studerende på, og hvordan håndteres uddannelser til et arbejdsmarked vi ikke kender og til studerende vi ikke kender. Det var emnet for Danske Professionshøjskolers Årsmøde 2017, som blev afholdt den 1. juni på Hotel Koldingfjord.

Ole Sejer Iversen, professor på AU, indledte dagen med et oplæg om digitaliseringen og automatiseringens betydning for samfund, arbejdsliv og privatliv som afsæt for at identificere de udfordringer, professionsuddannelserne står overfor i forhold til de 21. århundredes kompetencer i en dansk uddannelseskontekst.

I oplægget kom han blandt andet ind på fem gode råd til at klæde vores uddannelser på til at matche den digitale udvikling:

  • Dyrk dømmekraft i relation til profession – og til IT
  • Forstå computational thinking
  • Forstå digital teknologis iboende intentionalitet
  • Sprog for teknologi – på alle uddannelser
  • Kvalitetsforståelse – også i retningen af IT

Dilemmaer til debat
På baggrund af oplægget blev to dilemmaer drøftet i grupper og debatteret i salen. Det første dilemma handlede om, hvordan professionshøjskolerne kan sikre, at vores uddannelser er relevante, når vi ikke kender fremtidens jobprofiler?

Det andet dilemma handlede om, hvordan vi som uddannelsesinstitutioner på den ene side skal imødekomme digitalt kompetente og ambitiøse studerende i en verden, hvor uddannelse bliver mindre monopoliseret, mens vi på den anden side samtidig skal levere fremragende uddannelse til den brede studentermasse.

Moderator til årsmødet, Anja Bo, styrede borddiskussioner og efterfølgende fælles debat om de to dilemmaer

Fremtidens kompetencer i et studenterperspektiv
Næste punkt til årsmødet var de 21. århundredes kompetencer i et studenterperspektiv. Det foregik ved, at STAK – Studenter Task Force for Kreativitet – simulerede en eksamen. STAK består af studerende fra VIA, UCSJ, DMJX og AU. Konkret skulle en række deltagere fra årsmødet være ’studerende’, mens resten af deltagerne debatterede spillet på #stakåndet. Uddannelses-og forskningsminister Søren Pind indgik som en del af spillet med kommentarer på video.

Nyoprettet studenterforum
Sidste punkt til årsmødet var en hilsen fra formand for det nyoprettede Studenterforum UC, Christopher Ammentorp. Forummet samler de studerende i professionshøjskole-sektoren på tværs, og giver dem en fælles stemme. I den kommende tid vil de studerende udarbejde politikpapirer på områder som bolig, transport, uddannelsesloft, SU, feedback, kvote 2 og så videre. Konkret vil de deltage i den aktuelle debat om bevillingsystemet.

Carsten Koch, formand for Danske Professionshøjskolers formandskollegium rundede dagen af.

Program Årsmøde 2017

Keynote Ole Sejer Iversen

Tilmeld nyhedsbrev