Rekruttering

I 2030 vil Danmark mangle mere end 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere, viser analyse. Både udviklingen i demografien og de unges uddannelsesvalg skubber til udviklingen. Vi har samlet fakta og baggrund. 

Flere unge skal vælge en professionsuddannelse

Danske Professionshøjskolers første strategiske fokusområde handler om, at flere unge i fremtiden skal vælge en professionsuddannelse til.

Flere unge skal vælge en professionsuddannelse

Danske Professionshøjskolers første strategiske fokusområde handler om, at flere unge i fremtiden skal vælge en professionsuddannelse til.

Rekruttering

Danmark kommer til at mangle 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere.

I 2030 vil Danmark mangle mere end 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere, viser analyse. Både udviklingen i demografien og de unges uddannelsesvalg skubber til udviklingen. Vi har samlet fakta og baggrund.

En analyse fra DAMVAD Analytics for Danske Professionshøjskoler viser, at der allerede om få år vil være stor mangel på pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. 

Danske Professionshøjskoler har lanceret 18 forslag, der – set fra et uddannelsesperspektiv – skal bidrage til, at Danmark får flere dygtige sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere.

Manglen på pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere forværres af faldende ungdomsårgange og faldende interesse for uddannelserne, viser denne gennemgang af fakta.  

Hele analysen fra DAMVAD Analytics, som fremskriver udbuddet og efterspørgslen efter pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere frem mod 2030 både for Danmark som helhed og fordelt på landsdele. 

Analyse: Behovet fordelt på de fire faggrupper

Fakta om behovet på de fire faggrupper i 2030, hvor der kigges nærmere på udbud og efterspørgsel i de enkelte regioner. 

Læs mere om behovet efter henholdsvis 1) pædagoger,  2) lærere 3) sygeplejersker og 4) socialrådgivere.