Videnregnskab 2019

Professionshøjskolernes forskning og udvikling er et væsentligt bidrag til uddannelsernes kvalitet. I Videnregnskabet opgøres en række nøgletal for professionshøjskolerne.

Professionshøjskolerne bidrager til vækst og velfærd i hele samfundet. En væsentlig drivkraft i den indsats er vores forsknings- og udviklingsaktiviteter. Indsatserne foregår tæt på det arbejdsmarked og de borgere, vores uddannelser handler om, og derfor er vejen kort fra vores studerende og vores uddannelser ud til folkeskoler, daginstitutioner, det nære sundhedsvæsen, virksomheder og de mange andre områder, vi er i berøring med. Professionshøjskolerne skaber viden, der bliver til forbedringer i både uddannelserne og i danskernes hverdag.

LÆS MERE: Fakta om uddannelser til hele Danmark

I videnregnskabet 2019 opgøres en række nøgletal for professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for finansiering, forskningsaktivitet, FORSK2025-temaer, medarbejderkompetencer, videnomsætning og viden til professionerne.