Levedygtige uddannelser kræver omtanke og forberedelse

Uddannelser spiller en afgørende rolle for vækst og velfærd i hele landet, og det kræver både tæt samarbejde lokalt og et stærkt grundlag af kommende studerende at skabe levedygtige uddannelser.

Uddannelser spiller en afgørende rolle for vækst og velfærd i hele landet. Tidligere har en analyse fra Damvad Analytics, udarbejdet for Danske Professionshøjskoler, vist at uddannelser tiltrækker og fastholder dimittender til de kommuner, hvor uddannelsen ligger. Professionshøjskolernes uddannelser i 38 byer rundt om i landet bidrager med andre ord til vækst og velfærd i hele Danmark.

LÆS MERE: Fakta om uddannelser til hele Danmark

Derfor er det heller ikke overraskende, at betydningen af uddannelser og deres placering er et varmt politisk emne – og det er også et kompliceret emne, hvor der (desværre) ikke er hurtige løsninger eller greb. Danske Professionshøjskoler har formuleret fem kriterier, som er vigtige i arbejdet med uddannelser til hele Danmark. Kriterierne er et arbejdsredskab, som skal bidrage til at kvalificere debatten om uddannelser til hele Danmark – og må altså gerne bruges til inspiration.

De fem kriterier for levedygtige uddannelser er:

  1. Et behov på det lokale arbejdsmarked for uddannelsen
  2. Et solidt grundlag af kommende studerende lokalt
  3. Forudsætninger for et godt fag- og studiemiljø i lokalområdet
  4. Et tæt lokalt forpligtende samarbejde om uddannelsen
  5. En attraktiv studieby (studieboliger, studiejob og aktiviteter mv.)

Professionshøjskolernes mange uddannelser og placeringer i hele landet rummer en mængde af gode eksempler på uddannelser, som af en eller flere årsager er godt integreret i lokalområdet. På siderne her har vi samlet konkrete eksempler fra byer og uddannelser rundt om i Danmark, som illustrerer betydningen af at tænke kriterierne ind i placeringen af uddannelser.

Endelig har vi foldet de fem kriterier ud med uddybninger og nuanceringer af, hvorfor kriterierne er vigtige i arbejdet med at sikre de rette uddannelser på rette sted. Læs mere i pdf’en nedenfor.

Tilmeld nyhedsbrev