For få unge vil være pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver: ”Det haster med ambitiøse reformer”

Søgningen mod de fire store professionsuddannelser på velfærdsområdet står samlet set stille i forhold til sidste år. Siden 2019 tegner der sig imidlertid en markant udvikling, hvor unges søgning mod fx sygeplejerske- og pædagoguddannelsen er faldet med hhv. 29 og 27 pct. Den udvikling skal vendes, siger Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler.

I dag kl. 12 udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 1. Dagens tal viser, at søgningen mod både pædagog- og socialrådgiveruddannelsen falder med 4 pct. siden sidste år. Til gengæld er sidste års meget markante fald på 28 pct. i søgningen mod sygeplejerskeuddannelsen vendt til en mindre stigning på 6 pct., mens interessen for at blive lærer er steget med 1 pct. Tallene dækker over store forskelle mellem landets seks professionshøjskoler.

Ser man imidlertid på tendensen siden 2019, som er det seneste år inden coronapandemiens påvirkning på søgetallene, er søgningen mod fx sygeplejerske- og pædagoguddannelsen faldet med hele 29 og 27 pct. For socialrådgiveruddannelsen er faldet 25 pct., mens faldet for læreruddannelsen er 13 pct.

Den udvikling risikerer at forværre den rekrutteringskrise, som fx hospitaler, børnehaver og skoler allerede oplever i dag, advarer Camilla Wang.

Det er et kæmpe problem, at det ikke er attraktivt nok for de unge i at uddanne sig til fx pædagog, sygeplejerske, lærer eller socialrådgiver. Det er helt afgørende, at vi får vendt udviklingen og gjort det mere attraktivt at vælge en af disse uddannelser, siger Camilla Wang.

Brug for fortsat politisk fokus og ambitiøse reformer
I sidste uge indgik et bredt flertal på Christiansborg ’Aftale om reform af universitetsuddannelser i Danmark’, som ifølge Camilla Wang, anerkender den enorme rekrutteringskrise særligt i forhold til uddannede pædagoger, sygeplejersker, lærere og socialrådgivere. Med aftalen lægges der op til fra efteråret at tage de første, indledende skridt mod at uddanne bedre til samfundets behov.

Men det bliver ikke nemt, og der skal mange, ambitiøse greb til, mener Camilla Wang. Hun peger på en nylig undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) der viser, at der venter en enorm opgave forude, hvis det skal lykkes at få flere unge til at vælge uddannelserne til fx sygeplejerske og pædagog.

- Der er ikke én, men mange grunde til, at de unge fravælger de her uddannelser. Det handler både om, at gymnasieleverne hellere vil ind på universitetet, at bl.a. pædagoger og lærere har for få karriere- og udviklingsmuligheder, mens forventningen om dårlige arbejdsvilkår også skræmmer. Det er udfordringer, som kræver politisk fokus og reformer, der kommer hele vejen rundt, siger Camilla Wang.

Udviklingen kan vendes
Camilla Wang tror på, at udviklingen kan vendes for både pædagog-, sygeplejerske-, lærer- og socialrådgiveruddannelsen.

- Vi er mange på tværs af uddannelser, politikere, arbejdsgivere og arbejdstagere, der er klar til at tænke nyt og tage ansvar for den her enorme samfundsudfordring, siger Camilla Wang.

Hun er klar med flere konkrete forslag, der sætter ind på selve uddannelserne, men også rundt om.

På fx pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne skal studie- og læringsmiljøerne styrkes, så de bliver mere ambitiøse, ligesom hun ser store potentialer i, at de studerende sammen med dygtige undervisere rykker endnu tættere på de konkrete opgaver på sygehuset, skolen eller i børnehaven. Efter uddannelsen skal der være udsigt til flere karriere- og udviklingsmuligheder, hvor fx pædagoger og lærere kan uddanne sig på højere niveau og endnu tættere på borgerne.

Mindst lige så afgørende er det, at der også sættes ind før, de unge vælger videregående uddannelse. På landets største ungdomsuddannelse, det almene gymnasium, som hvert år udklækker 25.000 nye studenter, vil Camilla Wang indføre nye fag og studieretninger, så flere studenter får øjnene op for at mulighederne i at vælge en professionsuddannelse – et forslag, som bakkes op af Danske Gymnasier. Læs Danske Professionshøjskolers rekrutteringsudspil. 

Tilmeld nyhedsbrev