Nye optagetal: For få optages på uddannelser til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver

Nye tal viser, at der optages lige så få på uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver som ved sidste års alarmerende lave optag. Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler, er bekymret over udsigten til mange ledige studiepladser på samfundsbærende uddannelser.

Til midnat får godt 84.000 spændte ansøgere svar på, om de får tilbudt en plads på den videregående uddannelse, de har ønsket sig. Og måske er det en plads på en af uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, lærer eller socialrådgiver.

Allerede nu viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at der ved årets optag på videregående uddannelser samlet set optages lige så få på uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver som ved sidste års alarmerende lave optag. En virkelig dårlig nyhed, ifølge Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler.

Sidste år ramte vi et ekstraordinært lavt niveau i antallet af optagne studerende på de professionsrettede velfærdsuddannelser. Så det er en rigtig dårlig nyhed, at udviklingen er mere eller mindre status quo i forhold til sidste år. Og endnu værre er det, at der på pædagoguddannelsen er et yderligere fald på 5 pct. og et lille fald på 1 pct. på læreruddannelsen, siger Camilla Wang.

Forkvinden havde håbet på en stigning i optaget på læreruddannelsen, hvor en ny og styrket uddannelse for første gang tager imod studerende fra denne sommer.

Vi uddanner færre, end samfundet har brug for
Ser man på tendensen siden 2019, er optaget på de fire store velfærdsrettede professionsuddannelser faldet med 15 pct. I samme periode er det samlede optag på videregående uddannelser faldet med 7 pct.

Camilla Wang er særligt bekymret over optaget på pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen, der siden 2019 er faldet med hhv. hele 19 og 17 pct. Det lave optag betyder, at der igen ved denne sommers optag er udsigt til ledige studiepladser på de fleste af landets pædagog- og sygeplejerskeuddannelser.

Og det er problematisk, for antallet af studiepladser på de to uddannelser er et udtryk for, hvor mange sygeplejersker og pædagoger, samfundet har brug for. Det er nemlig landets kommuner og regioner, der i samarbejde med professionshøjskoler, fastsætter antallet af studiepladser ud fra deres behov for uddannede fagprofesionelle.

Det er meget bekymrende, at vi igen i år får mange ledige studiepladser på samfundsbærende uddannelser til fx pædagog og sygeplejerske. For det betyder simpelthen, at vi uddanner færre, end vi har brug for i landets vuggestuer, døgninstitutioner og på hospitalerne, siger Camilla Wang.

Det er fag, hvor der allerede i dag er alvorlig mangel på uddannede fagprofessionelle, og hvor manglen i fremtiden forventes at blive endnu større. Ifølge en analyse af Damvad Analytics (2021) vil Danmark i 2030 mangle 13.700 pædagoger og 8.200 sygeplejersker.

Varslede politiske uddannelsesreformer er et vigtigt skridt
Ifølge Camilla Wang er det en kompleks samfundsudfordring, vi står overfor, når færre unge optages på vigtige uddannelser til fx sygeplejerske og pædagog. Og hvis udviklingen skal vendes, og disse uddannelser igen skal blive attraktive, skal der flere og ganske omfattende reformer til.

- Den gode nyhed er, at jeg tror på, at vi faktisk kan løse det her. For der har før været politisk evne og vilje til at forandre vores uddannelsessystem. Det skal vi gøre igen. Og her bliver de varslede politiske uddannelsesreformer i efteråret et vigtigt første skridt, siger Camilla Wang.

I juni indgik et flertal på Christiansborg ’Aftale om reform af universitetsuddannelser i Danmark’, som bl.a. vil reformere og styrke de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser.

I arbejdet med at styrke de professionsrettede uddannelser peger Camilla Wang på, at det bl.a. er nødvendigt at gøre uddannelser til bl.a. pædagog og sygeplejerske mere attraktive ved fx at skabe mere ambitiøse lærings- og studiemiljøer, ligesom det er vigtigt med bedre videreuddannelses- og karrieremuligheder, så fx pædagoger og sygeplejersker kan uddanne sig på højere niveau og løfte arbejdet tæt på borgerne.

– Men der findes ingen simple løsninger. Vi skal have skabt et samfund, der i langt højere grad motiverer, værdsætter og belønner også de håndværksmæssige og de praktiske uddannelser. Og det kræver handling fra både os som uddannelsesansvarlige, politikere, arbejdsgivere og fagforeninger, siger Camilla Wang, som samtidig understreger, at den varslede reform af de professionsrettede uddannelser ikke alene løser udfordringen, men er et helt afgørende første skridt i den rigtige retning.

Tilmeld nyhedsbrev