Udvalg og netværk

Ressource- og administrationsdirektørudvalget (RADU)

Udvalgets formål er at fremme det administrative og tekniske samarbejde inden for sektoren. Udvalget er rådgivende over for rektorkollegiet. Udvalgets arbejde er dels rettet mod offentlige myndigheder og eksterne samarbejdspartnere og dels mod en styrkelse af det interne samarbejde professionshøjskolerne imellem. Udvalgets opgaver omfatter blandt andet:

– Økonomistyring/bevillingsstruktur/taxametersystem
– Budget- og regnskabsanalyser
– Ministerielle styrings- og administrative systemer
– Stillingsstruktur og stillingsbetegnelser
– Overenskomster, personalejura
– Studieadminsitrative forhold
– Sektorens fælles IT anliggender
– Administrative rammevilkår og fælles administrative tiltag

Formand
Professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, VIA University College

Medlemmer:
Professionshøjskoledirektør Søren Lind Christiansen, Professionshøjskolen Absalon
Ressourcedirektør Poul Højmose Kristensen, Professionshøjskolen UCN
Økonomichef Torben Mark Buch, UC SYD
Ressourcedirektør Søren Rotvig Erichsen, Københavns Professionshøjskole
Ressource- og økonomichef Cecilie Bechmann Anthony, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Direktør Carsten Vikkelsøe, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Ressourcechef Ulla Løgstrup, Maskinmesterskolen København
Chefkonsulent Hanne Bech, Danske Professionshøjskoler

Formænd for faglige netværk

Uddannelser som udbydes på to eller flere professionshøjskoler er organiseret med et uddannelsesledernetværk. Formand for netværket er samtidig talsmand for uddannelsen. Se herunder, hvem der er talsmænd for hvilke uddannelser.

For henvendelser vedrørende øvrige uddannelser kontakt den enkelte professionshøjskole.

Bioanalytiker
Henrik Hansen, uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole, hnha@kp.dk, 5163 2720

Ergoterapeut
Helle Mousing, uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole, hemo@kp.dk, 5138 0590

Ernæring og Sundhed
Pia Øxenberg, studieleder på UC SYD, poha@ucsyd.dk, 7266 5125

Efter- og videreuddannelse (EVU)
Dorte Vangsø Rasmussen, vicedirektør for Sundhed, Social og Beskæftigelse på Københavns Professionshøjskole, dovr@kp.dk, 7190 9414

Fysioterapeut
Dorte Drachmann, Uddannelsesleder på Professionshøjskolen UCN, dod@ucn.dk, 72690950

Global Nutrition and Health
Cecilie Elisabeth Sveistrup, Københavns Professionshøjskole, cesv@kp.dk, 51632660

Jordemoder
Bodil Kirstine Møller, uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole, bomo@kp.dk, 5163 2630

Lærer
Elsebeth Jensen, uddannelseschef på VIA University College, ej@via.dk, 8755 3015

Offentlig administration 
Sundhedsadministrativ koordinator
Professionsbachelor i skat

Hanne Sandahl, uddannelsesdekan på VIA University College, hsan@via.dk, 8755 3302

Psykomotorisk terapeut
Helle Brok, uddannelsesleder på VIA University College, hebr@via.dk, 8755 2560

Pædagog
Anne Krogh, uddannelseschef på Professionshøjskolen UCN, aek@ucn.dk, 7269 0480

Radiograf
Katrine Borg-Hansen, uddannelsesleder, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, kabo1@ucl.dk, 40228746

Socialrådgiver
Anette Nicolaisen, institutchef på UC SYD, anic@ucsyd.dk, 7266 2923

Sygeplejerske
Iben Bøgh Bahsen, uddannelseschef på Professionshøjskolen UCN, ibb@ucn.dk, 7269 1051

Mangler du en uddannelse eller en kontaktperson, er du velkommen til at kontakte Danske Professionshøjskolers sekretariat