Udvalg og netværk

Ressource- og administrationsdirektørudvalget (RADU)

Professionshøjskolernes udvalg for ressource- og administrationsdirektører (RADU) er et udvalg under Danske Professionshøjskoler. Udvalget arbejder for at understøtte og fremme professionshøjskolerne som professionelle og effektive uddannelsesinstitutioner, så de fælles administrative og økonomiske rammevilkår bedst understøtter, at professionshøjskolerne kan tilbyde uddannelser, efter- og videreuddannelse og bedrive forskning og udvikling af høj kvalitet. Udvalget er rådgivende over for rektorkollegiet.

RADU beskæftiger sig overordnet med professionshøjskolernes administrative og økonomiske rammevilkår. Det indbefatter specifikt:

  • Styrkelse af fælles data
  • Data for kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne
  • Samarbejde om IT og digitalisering
  • Økonomistyring, indkøbskoordination
  • HR-området: Ledelse og kompetenceudvikling, stillingsstruktur og overenskomster
  • Studieadministrative forhold
  • Bygningsdrift- og effektivisering
  • Biblioteksarbejde herunder rettighedsspørgsmål
  • Koordination af indsatser indenfor kommunikation og markedsføring

Formand
Professionshøjskoledirektør Kirsten Suhr Bundgaard, VIA University College

Medlemmer:
Professionshøjskoledirektør Kristian Ørnsholt, Professionshøjskolen Absalon
Professionshøjskoledirektør Poul Højmose Kristensen, Professionshøjskolen UCN
Økonomichef Torben Mark Buch, UC SYD
Professionshøjskoledirektør Søren Rotvig Erichsen, Københavns Professionshøjskole
Prorektor Jens Grund Pedersen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Direktør Carsten Vikkelsøe, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Ressourcechef Ulla Løgstrup, Maskinmesterskolen København
Chefkonsulent Hanne Bech, Danske Professionshøjskoler

 

Formænd for faglige netværk

Uddannelser som udbydes på to eller flere professionshøjskoler er organiseret med et uddannelsesledernetværk. Formand for netværket er samtidig talsmand for uddannelsen. Se herunder, hvem der er talsmænd for hvilke uddannelser.

For henvendelser vedrørende øvrige uddannelser kontakt den enkelte professionshøjskole.

Bioanalytiker
Henrik Hansen, uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole, hnha@kp.dk, 5163 2720

Ergoterapeut
Kirsten Sørensen, uddannelsesleder på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, kiso@ucl.dk, 6318 3000

Ernæring og Sundhed
Pia Øxenberg, studieleder på UC SYD, poha@ucsyd.dk, 7266 5125

Efter- og videreuddannelse (EVU)

Poul Skov Dahl, direktør, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, psda@ucl.dk, 2183 4727

Fysioterapeut
Birgitte Ebbe Mathiesen, uddannelseschef, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, bema2@ucl.dk, 2452 7407

Global Nutrition and Health
Cecilie Elisabeth Sveistrup, Københavns Professionshøjskole, cesv@kp.dk, 5163 2660

Jordemoder
Githa Cajus, uddannelsesleder jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen UCN, gtc@ucn.dk, 7269 0975

Lærer
Elsebeth Jensen, uddannelseschef på VIA University College, ej@via.dk, 8755 3015

Offentlig administration
Sundhedsadministrativ koordinator
Professionsbachelor i skat

Hanne Sandahl, uddannelsesdekan på VIA University College, hsan@via.dk, 8755 3302

Psykomotorisk terapeut
Helle Brok, uddannelsesleder på VIA University College, hebr@via.dk, 8755 2560

Pædagog

Anders Nørgaard, uddannelseschef, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, anno@ucl.dk, 2374 1200

Radiograf
Katrine Borg-Hansen, uddannelsesleder, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, kabo1@ucl.dk, 4022 8746

Socialrådgiver
Anette Nicolaisen, institutchef på UC SYD, anic@ucsyd.dk, 7266 2923

Sygeplejerske
Iben Bøgh Bahsen, uddannelseschef på Professionshøjskolen UCN, ibb@ucn.dk, 7269 1051

Mangler du en uddannelse eller en kontaktperson, er du velkommen til at kontakte Danske Professionshøjskolers sekretariat