Pædagoguddannelsen skal styrkes

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør i dag en evaluering af pædagoguddannelsen.

Evalueringen viser, at der er en række gode elementer i uddannelsen, men peger også på, at en del studerende på pædagoguddannelsen i dag ikke bliver dygtige nok under uddannelsen og efterfølgende har svært ved at løfte de opgaver, som venter dem i dagtilbud, skolefritidsordninger og botilbud.

Camilla Wang, næstformand i Danske Professionshøjskoler, er enig i, at pædagoguddannelsen, som er Danmarks største videregående uddannelse, skal styrkes:

– Pædagoguddannelsen kan med fordel blive mere ambitiøs, end den er i dag. Der er bl.a. brug for at investere i flere undervisnings- og -øvelsestimer, mere feedback og vejledning samt en bedre sammenhæng mellem uddannelse og praktikken. Den opgave er vi klar til at tage på os, men det kræver, at Folketingets partier prioriterer flere penge til pædagoguddannelsen, siger Camilla Wang.

LÆS MERE: Evaluering af pædagoguddannelsen

Ifølge evalueringen klarer pædagoguddannelsen sig godt i forhold til sikre en høj studieintensitet, en stærk praksisrettethed samt lavt frafald og en lav dimittendledighed. Men den peger fx også på, at næsten to ud af tre nyuddannede tilsyneladende ikke er klædt godt nok på til fuldt ud at løfte de opgaver og udvikle den praksis, som det forventes af dem efter endt uddannelse. De efterlyser også mere feedback og vejledning og oplever, at prøverne er lette at bestå samtidig med, at de får gode karakterer.

– Pædagoger løfter en lang række vigtige opgaver i vores samfund, og kravene til, hvad en pædagog skal kunne, bliver hele tiden større. Hvis vi skal uddanne pædagoger, som skal matche de mange forventninger, så kræver det både høj faglig dømmekraft og solide handlekompetencer. Det fundament skal vi bygge på pædagoguddannelserne, men der er brug for et kvalitetsløft, siger Camilla Wang.

LÆS MERE: Sådan kan pædagoguddannelsen styrkes

LÆS MERE: Faktaside om pædagoguddannelsen

Tilmeld nyhedsbrev