Tidspunkt Konferencen afholdes i lokale K102 på UCC, Campus Carlsberg
09:00-09:30 Ankomst og registrering (lokale K102). Kaffe, croissant etc.
09:30-09:45 Velkomst v.
Mikkel Haarder, direktør EVA
Laust Joen Jakobsen, rektor for Professionshøjskolen UCC
Jes Stein, Ordstyrer på dagen.

Formiddagens program:
Vidensbasering som forudsætning for kvalitet i
undervisningen

09:45-10:15 Hvorfor er forskning- og udvikling på uddannelsen afgørende for fremtidens kandidater?
Steffen Bohni, direktør i Gribskov kommune.

Ph.d.-projekt om sammenhæng mellem børns trivsel og personalets arbejdsliv i daginstitutioner. Unni Lind, lektor på UCC (eksempel fra PROFVIDEN)

 .
10:15-11.00 Forskning og udvikling på professionshøjskolerne
som vej til uddannelseskvalitet
Oplæg ved Camilla Thorgaard, EVA
Spørgsmål/debat med Stefan Hermann, rektor Metropol
11.00 – 11.15 Pause
11:15 – 12.00 Keynote: Prof. Helen Walkington, Oxford Brookes University

Students as researchers, students as authors: strategies for engaging students in research and dissemination

Engaging with research is an important part of the student experience. By adopting a student experience perspective this presentation will make the case for a ‘students as researchers’ approach to be embedded at all levels of the curriculum. The development of research-based curricula provides challenges in Higher Education as staff and students find new ways to work together. In this context effective practices will be outlined. An integral part of being actively engaged in research is the dissemination of research findings. Helen will share her interest in the possibility of undergraduate research publication for all students and will outline strategies to engage students in research dissemination within and beyond the curriculum.

 .
12:00-13:00 Frokost
Eftermiddagens program:
Professionshøjskolernes placering i videnskredsløbet
13:00-13:40 Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling
Oplæg ved Dina Madsen, EVA
Spørgsmål og debat med Hanne Leth Andersen, rektor RUC
13:40-14:00 Professionshøjskolernes rolle i forskning – set fra et fondsperspektiv 

Oplæg fra Merete Konnerup, analysechef i Trygfonden.

14:00-14:20 Kaffepause
14:20-15:45 Hvad er de næste skridt for at etablere samarbejder?
Paneldebat med:
Stefan Herman, rektor Metropol,
Hanne Leth, rektor RUC
Jakob Engel-Schmidt, uddannelsespolitisk ordfører V
Jakob Rathlev, områdechef EVA
15:45-16:00 Tak for i dag v. Camilla Wang, Rektor på UC Sjælland
16:00- Netværk, vin og snack