Reviderede sigtelinjer skal styrke fremtidens pædagoger

Pædagogerne af i morgen skal være bedre end pædagogerne af i går, og det stiller krav til uddannelsen. Derfor fremlagde Danske Professionshøjskoler for et år siden seks sigtelinjer, som skal styrke pædagoguddannelsen og sikre, at de nyuddannede pædagoger lever op til behovet for kvalitet i blandt andet daginstitutionerne. Nu er sigtelinjerne revideret bl.a. på baggrund input fra uddannelsens undervisere og ledere på en konference i foråret.

”Kravene til pædagoger bliver stadigt mere komplekse. Det stiller stigende krav til pædagoguddannelsen. De reviderede sigtelinjer viser retningen for, hvordan uddannelsen kan leve op til kravene, men det er vigtigt at understrege, at professionshøjskolerne ikke kan nå i mål alene. Kommunerne har ansvar for de rammer, pædagogerne møder både i deres praktik og i arbejdslivet, og politikerne skal levere de nødvendige rammer for pædagogernes arbejde og uddannelse. Derfor er sigtelinjerne et oplæg til dialog med alle samarbejdspartnere”, siger Camilla Wang, næstformand i Danske Professionshøjskoler.

LÆS MERE: Konference om fremtidens pædagoguddannelse

Sigtelinjerne favner alle de områder, landets pædagoger dækker blandt både børn, unge og voksne og inden for såvel normal- som specialområdet. De er Danske Professionshøjskolers bud på en retning for pædagoguddannelsen på længere sigt, hvis uddannelsen skal leve op til behovet for bl.a. kvalitet i daginstitutioner.

De seks sigtelinjer lyder i overskriftsform, at fremtidens pædagoger skal:

– Vide mere om menneskers udviklingsbehov og muligheder i forskellige kontekster
– Have bedre kreative og skabende aktivitetsrettede færdigheder
– Stå stærkere relationelt og i professionen
– Være bedre til at bruge pædagogisk forsknings- og udviklingsarbejde
– Stå stærkt i det kollegiale samarbejde
– Kunne vejlede om menneskers udvikling og behov i tværprofessionelt samarbejde

Læs mere sigtelinjerne i pdf’en nedenfor. 

Tilmeld nyhedsbrev