Sygeplejersker til hele Danmark kræver fælles indsats

Det er først og fremmest professionshøjskolerne, som kan afhjælpe den mangel på sygeplejersker, som ligger bag regeringens ambition om 2.000 flere sygeplejersker inden 2022, siger Danske Professionshøjskolers næstformand Camilla Wang. Men hun understreger, at professionshøjskolerne ikke kan løse opgaven alene.

”Udmeldingen om, at der skal uddannes flere sygeplejersker, er en god nyhed, ikke mindst for de mange flere, der de kommende år har behov for den pleje, omsorg og faglighed, sygeplejerskerne tilfører sundhedsvæsenet. Den opgave vil vi gerne løse, og vi er klar til dialogen om, hvordan vi får forudsætningerne for at nå i mål på plads”, siger Camilla Wang.

En af forudsætningerne er oprettelse af praktikpladser i kommuner og regioner. Regeringen vil øge optaget på sygeplejerskeuddannelsens 23 uddannelsessteder landet over med mindst 150 studerende årligt frem mod 2022. Det er en forøgelse af optaget med en tredjedel, og da en stor del af uddannelsen foregår i praktik, skal antallet af praktikpladser nødvendigvis følge med antallet af nye stude-rende.

”Kommunerne og regionerne skal kunne følge med i det tempo, vi optager flere studerende. Mere end 40 procent af uddannelsen foregår i praktik på for eksempel sygehuse, i psykiatrien og i den borgernære sygepleje i kommunerne. Det betyder, at kommunerne og regionerne har en stor opgave”, siger Camilla Wang.

Derudover skal uddannelserne kunne levere den nødvendige kvalitet.

”Flere studerende kræver investeringer i det udstyr, som de studerende øver sig på. Vi bruger bl.a. simulationsudstyr og minihospitaler til at træne og øve på den virkelighed, sygeplejerskerne skal kunne træde ind i som færdiguddannede. De faciliteter skal alle studerende have adgang til”, siger Camilla Wang.

Endelig vil Camilla Wang ikke tage det som en selvfølge, at der kan rekrutteres et stort antal ekstra studerende til uddannelsen de kommende år.

”Vi har et overskud af ansøgere, men vi har også set et lille dyk i antallet af ansøgere de seneste år, og det skal vi tage alvorligt. Uddannelsen skal selvfølgelig være attraktiv, men jeg tror i høj grad, at arbejdsforholdene i kommuner og regioner spiller en rolle. Interessen for uddannelsen hænger tæt sammen med de muligheder, de unge kan se i arbejdet som sygeplejerske”, siger Camilla Wang.

Se uddybende fakta om udvikling i optag, dimittender, ledighed blandt sygeplejersker m.m. her

Tilmeld nyhedsbrev