Danmark har brug for en ny pædagoguddannelse

Pædagoguddannelsen er med mere end 17.000 studerende Danmarks største videregående uddannelse. Professionshøjskolerne uddanner pædagoger i 23 byer landet over. Og vi uddanner pædagoger til alle de områder, det pædagogiske fag dækker. Det gælder bl.a. børn og unge i børnehaver, vuggestuer, integrerede institutioner, fritidshjem og skolefritidsordninger. Og det gælder unge og voksne, som for eksempel er omsorgssvigtede, lever med handicap eller har funktionsnedsættelse.

På siden her har vi samlet viden om pædagoguddannelsen, vores forslag til udvikling af uddannelsen samt udmeldinger og nyheder om området.

Danmark har brug for en ny pædagog- uddannelse

Pædagoguddannelsen er med mere end 17.000 studerende Danmarks største videregående uddannelse. Professionshøjskolerne uddanner pædagoger i 23 byer landet over. Og vi uddanner pædagoger til alle de områder, det pædagogiske fag dækker. Det gælder bl.a. børn og unge i børnehaver, vuggestuer, integrerede institutioner, fritidshjem og skolefritidsordninger. Og det gælder unge og voksne, som for eksempel er omsorgssvigtede, lever med handicap eller har funktionsnedsættelse.

På siden her har vi samlet viden om pædagoguddannelsen, vores forslag til udvikling af uddannelsen samt udmeldinger og nyheder om området.

En styrket pædagoguddannelse har længe været på den politiske dagsorden. Derfor har repræsentanter for alle professionshøjskoler i Danmark gennem det seneste år arbejdet på et samlet uddannelsesfagligt oplæg til, hvordan vi styrker pædagoguddannelsen. Oplægget bygger på tætte dialoger med medarbejderne på pædagoguddannelsen.

Professionshøjskolerne arbejder for, at pædagoguddannelsen af i morgen bliver bedre end uddannelsen af i dag. De seks sigtelinjer for fremtidens pædagoguddannelse er vores afsæt for videre dialog og samarbejde om udvikling af uddannelsen.

Færre unge og et øget behov for pædagoger stiller store krav til optaget på pædagoguddannelsen, viser analyse fra Danske Professionshøjskoler.

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse med mere end 17.000 studerende. Vi har samlet viden og fakta om uddannelsen på vores faktaside.  

Læs mere om pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen skal styrkes

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør i dag en evaluering af pædagoguddannelsen. Evalueringen viser, at der er...

Pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er med mere end 17.000 studerende Danmarks største videregående uddannelse. Professionshøjskolerne uddanner pædagoger i 23 byer landet over. Og vi uddanner pædagoger til alle de områder, det pædagogiske fag dækker. Det gælder bl.a. børn og unge i børnehaver, vuggestuer, integrerede institutioner, fritidshjem og skolefritidsordninger. Og det gælder unge og voksne, som for eksempel er omsorgssvigtede, lever med handicap eller har funktionsnedsættelse.

På siden her har vi samlet viden om pædagoguddannelsen, vores forslag til udvikling af uddannelsen samt udmeldinger og nyheder om området.

Professionshøjskolerne arbejder for, at pædagoguddannelsen af i morgen bliver bedre end uddannelsen af i dag. De seks sigtelinjer for fremtidens pædagoguddannelse er vores afsæt for videre dialog og samarbejde om udvikling af uddannelsen.

Professionshøjskolerne arbejder for, at pædagoguddannelsen af i morgen bliver bedre end uddannelsen af i dag. De seks sigtelinjer for fremtidens pædagoguddannelse er vores afsæt for videre dialog og samarbejde om udvikling af uddannelsen.

Færre unge og et øget behov for pædagoger stiller store krav til optaget på pædagoguddannelsen, viser analyse fra Danske Professionshøjskoler.

Færre unge og et øget behov for pædagoger stiller store krav til optaget på pædagoguddannelsen, viser analyse fra Danske Professionshøjskoler.

FAKTA OM PÆDAGOGUDDANNELSEN

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse med mere end 17.000 studerende. Vi har samlet viden og fakta om uddannelsen på vores faktaside.  

Læs mere om pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen skal styrkes

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør i dag en evaluering af pædagoguddannelsen. Evalueringen viser, at der er...

Search this website