“Det er en problemstilling, vi som samfund skal tage meget alvorligt”

Advarslen er enslydende fra flere sider: Vi skal bruge flere medarbejdere til bl.a. sygehuse, daginstitutioner og folkeskoler, og det hænger ikke sammen med udviklingen på uddannelserne.

Den dalende interesse for centrale velfærdsuddannelser kombineret med en demografisk udvikling, som kommer til at stille stigende krav til sundhedsvæsenet, småbørnsområdet og folkeskolerne skaber panderynker. Både sundhedsvæsenet, kommunerne og andre centrale dele af velfærden er udfordret af udviklingen, og det kræver handling på flere områder lyder det.

Anne Vang er formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) og direktør for blandt andet skoler og institutioner i Ballerup Kommune. Hun genkender billedet, selv om hun understreger, at det er svært at udtale sig generelt, da der er store forskelle rundt om i landet. Hun lægger vægt på, at der findes solid viden om, at uddannet personale gør en forskel i daginstitutionerne.

”Det handler om, at børn trives, lærer og udvikler sig. Nogle gange er det en svær opgave. Derfor er det vigtigt, at vi kan blive ved med at ansætte dygtige pædagoger og derfor selvfølgeligt også vigtigt, at der bliver ved med at være unge, der uddanner sig til pædagog,” siger Anne Vang.

LÆS MERE: Derfor er dalende interesse for velfærdsfag kritisk

På sundhedsområdet er billedet ikke meget anderledes. Mathilde Schmidt-Petersen er sygeplejefaglig direktør på OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, som er et af de steder, som mærker, at ledigheden blandt sygeplejersker er meget lav. Hun ser god grund til at gøre mere for at skabe opmærksomhed omkring risikoen for en mangelsituation.

”Der er brug for sygeplejersker både på sygehusene og i kommunerne, og det vil der blive ved med at være – så det er yderst vigtigt, at der er interesse for at blive sygeplejerske. Derfor er det også vigtigt, at vi sammen arbejder for både at tiltrække til uddannelsen og at fastholde under uddannelsen. Her har vi heldigvis et godt samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor vi sammen arbejder på begge dele,” siger hun.

FH: Udfordringen skal tages alvorligt

Advarslerne kommer ikke som en overraskelse i Fagbevægelsens Hovedorganisation FH, som organiserer mange af de faggrupper, hvor der er risiko for, at der bliver for få til at løse opgaverne. FH er en af hovedkræfterne bag en kampagne med blandt andre Danske Professionshøjskoler, som skal tiltrække flere til velfærdsuddannelserne, og næstformand Nanna Højlund mener, at den aktuelle situation understreger alvoren.

”Velfærden kommer ikke af sig selv, så det er en problemstilling, vi som samfund skal tage meget alvorligt. Det er også blevet understreget tydeligt gennem de seneste uger, hvor Covid-19 har lukket vores samfund ned. Her har det været tydeligt, hvilken nøglerolle dygtige sygeplejersker, lærere og pædagoger og mange andre faggrupper løser hver dag. Det er hverken rimeligt for borgerne eller tilfredsstillende for de mange dygtige medarbejdere, som hver dag arbejdet benhårdt for at gøre et ordentligt arbejde til gavn for os alle sammen, hvis der ikke er kolleger nok,” siger Nanna Højlund.

Hun peger på, at der skal mere til end en kampagne, hvis udfordringerne skal løses. Udfordringerne rammer hele samfundet, og derfor skal samfundet også lægge ressourcer i løsningerne.

”Det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Kampagnen som FH gennemfører sammen med Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner og Uddannelses- og Forskningsministeriet er kun et element. Men helt grundlæggende, så skal vores velfærdssamfund, såvel som vores uddannelser prioriteres politisk. Det betyder blandt andet, at der skal investeres mere i vores uddannelser. Det har vi heldigvis fået en regering, der agter at gøre noget ved, og det skal vi holde den op på også i de kommende år. Det indebærer også, at der skal være bedre videreuddannelsesmuligheder inden for professionerne, så det bliver en mere attraktiv vej at gå for endnu flere,” siger Nanna Højlund.

Fastholdelse bliver vigtigere, når manglen på sygeplejersker lurer

Både Anne Vang og Mathilde Schmidt-Petersen ønsker sig varige og holdbare løsninger, men ser ikke et ’quick fix’, der løser alle udfordringer. Og så er de enige om, at der er behov for at skabe et mere balanceret billede af fagene.

”At være sygeplejerske er på rigtigt mange områder et drømmejob, hvor du ved at sætte dig selv og din faglighed i spil er med til at gøre noget godt for en masse mennesker – hver dag. Samtidig har man som sygeplejerske rigtig mange forskellige karrieremuligheder, mulighed for indflydelse og for at påvirke den udvikling, man ønsker for sygeplejen. Vi skal blive bedre til at fortælle om de positive sider ved faget, så der skabes en balance til den til tider lidt negative omtale, der er i forskellige medier og i vores hverdag,” siger Mathilde Schmidt-Petersen.

LÆS MERE: Rekruttering til vigtige velfærdsuddannelser går den forkerte vej

Anne Vang peger på flere fronter, som er vigtige at være opmærksom på.

”Vi skal alle blive bedre til at fortælle den gode historie om arbejdslivet som pædagog og hvor meningsfuldt, det er. Uddannelserne har et stort ansvar for at sikre kvalitet på uddannelserne, så de unge har et godt studieliv. Og vi har som kommuner også et stort ansvar som praktiksteder for de studerende. Det har en stor betydning, at de studerende oplever en interesse fra vores side og et arbejdsliv, som giver dem lyst til at fortsætte i daginstitutioner, når de afslutter deres uddannelse,” siger hun.

På OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus peger Mathilde Schmidt-Petersen også på, at evnen til at fastholde medarbejderne spiller en vigtig rolle. Det er et område, som sygehuset allerede har et klart fokus på, for eksempel via gode introduktionsprogrammer, der både rummer den faglige del og det at komme godt i gang på et nyt arbejdssted, både som nyuddannet og som erfaren sygeplejerske.

”Ligeledes arbejder vi under uddannelsen med løbende at sikre, at de nyuddannede sygeplejersker er jobparate, når de er færdige. Vi arbejder også med forskellige indsatser, der gerne skal gøre det attraktivt at blive længe i faget, så vi på den måde kan fastholde vores dygtige seniorsygeplejersker,” siger hun.

Tilmeld nyhedsbrev