Professionshøjskolerne og LEGO Fonden vil forske i leg i undervisning

LEGO Fonden og de danske professionshøjskoler har startet udviklingsprogrammet Playful Learning. Nu udvider det femårige program med en forskningsdel, der undersøger, hvordan eksperimenterende tilgange til leg og læring kan styrke fremtidens lærere og pædagoger.

Med udgangspunkt i lærer- og pædagoguddannelsen skal et hold på ni seniorforskere og 12 ph.d.-stipendiater undersøge legens betydning for læring og udvikling. Gruppen af forskere, som skal forske sammen i et tværprofessionelt samarbejde, kommer fra alle professionshøjskoler og Designskolen Kolding, danske og udenlandske universiteter samt LEGO Fonden. Forskningsudvidelsen af Playful Learning støttes med 24 mio. kr. i en bevilling fra LEGO Fonden.

”Vi ved, at der er et stort potentiale for at forske i mere praksisnære tilgange til leg i lærer- og pædagoguddannelsen med henblik på at styrke børns engagement og holistiske udvikling af kompetencer, og samtidig bidrage til den internationale forskning med ny viden og erfaringer fra den særegne tilgang i den danske pædagogiske tradition”, siger Lena Venborg, programchef, LEGO Fonden.

LÆS MERE: Playful Learning – Leg skal styrke børns kreative og eksperimenterende tilgang

Bedre læring gennem en legende tilgang
Formålet med forskningen er at se på, hvordan Playful Learning kan udvikle lærer- og pædagoguddannelsen og på sigt skabe mere og bedre læring gennem en legende tilgang. Programmet skal styrke de studerende i at anvende en legende tilgang til børns udvikling og læring. Det har fx affødt de såkaldte PlayLabs, et fysisk miljø på professionshøjskolerne, hvor studerende og undervisere eksperimenterer med det legende læringsrum.

Formand for Danske Professionshøjskoler, Stefan Hermann, glæder sig over, at LEGO Fonden efter et års samarbejde har bevilliget penge til en forskningsgren, der skal udvikle kvaliteten af undervisningen på uddannelserne endnu mere:

”God forskning styrker ikke bare uddannelsernes grundlag, den skaber også resultater og indsigter for skoler, dag- og fritidsinstitutioner. Her er det helt afgørende for børns legende og eksperimenterende tilgang til verden, at de møder voksne, der understøtter dem bedst muligt. I sidste ende gavner det derfor vores børn og i høj grad også vores samfund med dygtige lærere og pædagoger, der forstår legens egenværdi og dens betydning for udvikling, læring og dannelse”.

LÆS MERE: Videnregnskab 2019

Forskningsdelen af Playful Learning arbejder med de områder, hvor programmet har særligt potentiale for udvikling af kvaliteten af undervisningen og en systematisk videnproduktion i forhold til undervisningen i sektoren. Det drejer sig bl.a. om Playful Learning som led i mere nytænkende undervisning på professionshøjskolerne – en nytænkning, som blandt andre lærere og pædagoger kan bære med sig ud i folkeskoler og daginstitutioner. Forskningen vil derfor se på legens betydning for pædagogik og didaktik, ligesom potentialet i PlayLabs, de fysiske miljøer for leg og læring, også undersøges.

Fakta om Playful Learning

Playful Learning er et femårigt samarbejde mellem LEGO Fonden og de seks danske professionshøjskoler. Programmet har til formål at undersøge leg og lærings betydning for børns udvikling. Leg og kreativitet er en vigtig del af barndommen, og målet med Playful Learning er derfor at styrke danske børns livslange motivation for legende læring. Partnerskabet udfolder sig konkret i et nationalt udviklingsprogram, der undersøger, hvordan de bedste betingelser for nysgerrighed, eksperimenter og legende tilgange til opgaveløsning skabes for børn i 0-15-årsalderen. Det udvides altså nu med en forskningsindsats, der har til hensigt at skabe ny viden om leg i relation til pædagogik, didaktik og læring og vil således også bidrage til et kompetenceløft af underviserne.

Se mere her.

Tilmeld nyhedsbrev