Konference om vidensflow mellem forskning, uddannelser og praksis

Keynote til den fælles konference, professor Helen Walkington fra Oxford Brookes University, talte blandt andet om erfaringer med at inddrage studerende i forskning

Forskning og udvikling er en afgørende del af den viden, uddannelser står på. Fælles konference om emnet tog afsæt i to rapporter fra EVA og professionshøjskolernes årlige videnregnskab

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, og Danske Professionshøjskoler afholdt i går, onsdag den 10 maj en fælles konference om vidensbasering af professionsbacheloruddannelserne. Det foregik på professionshøjskolen UCCs Campus Carlsberg i København

Afsættet for konferencen er to aktuelle rapporter om emnet fra EVA, som blev offentliggjort til konferencen, og professionshøjskolernes årlige videnregnskab, PROFVIDEN, som i år ligeledes udkom til konferencen.

Fokus i formiddagens program var videnbasering som forudsætning for kvalitet i undervisningen. Første oplæg var input fra Steffen Bohni, direktør i Gribskov kommune, der talte om, hvorfor forskning og udvikling på uddannelser er afgørende for fremtidens professionelle. Derefter præsenterede Unni Lind, lektor på UCC et ph.d.-projekt om sammenhæng mellem børns trivsel og personalets arbejdsliv i daginstitutioner. Projektet omtales også i den aktuelle udgave af PROFVIDEN.

Forskning og udvikling som vej til uddannelseskvalitet
Efter de to oplæg med eksempler fra praksis og fra uddannelserne blev EVAs rapport om forskning og udvikling på professionshøjskolerne som en vej til uddannelseskvalitet præsenteret af Camilla Thorgaard, specialkonsulent, EVA. Efterfølgende var der spørgsmål til og debat med Stefan Hermann, rektor på Metropol og formand for professionshøjskolernes forskningspolitiske udvalg om rapporten.

Sidste punkt inden frokost var keynote professor Helen Walkington fra Oxford Brookes University, hvis oplæg havde titlen: ”Students as researchers, students as authors: strategies for engaging students in research and dissemination.”   Helen Walkington talte blandt andet om erfaringer med at inddrage studerende i forskning, hvordan det at lade studerende forske og præsentere forskning fremmer fagligt engagement og refleksion og om, hvor afgørende formidlingsdelen er for forskning.

Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter
Første punkt i eftermiddagens program var EVAs anden rapport, som har sit fokus på samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling. Rapporten blev præsenteret af specialkonsulent Dina Madsen, EVA. Her var det Hanne Leth Andersen, rektor på RUC, som der efterfølgende var spørgsmål til og debat med.

Næste oplæg handlede om professionshøjskolernes rolle i forskning set fra et fondsperspektiv ved Merete Konnerup, analysechef i Trygfonden, som også deltog i den afsluttende paneldebat med Stefan Hermann, Hanne Leth og Jakob Rathlev, områdechef EVA.

Debatten kom bredt omkring fra vigtigheden af at samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter, at forskelligheden netop er forudsætningen for et godt samarbejde, incitamenter til at fremme samarbejde til stillingsstruktur, bevillinger og politisk opbakning. Derudover drøftede panelet vigtigheden af, at der forskes i samfundsvigtige velfærdsområder, så udviklingen og professionerne har et vidensgrundlag at udvikle sig på.

Camilla Wang, rektor på UC Sjælland samlede op på konferencen, som Jes Stein fra Politiken var ordstyrer på.

 

Hent materiale fra konferencen
Herunder findes link til præsentationer fra oplægsholdere, rapporter, PROFVIDEN og en fotoserie fra dagen. Derudover blev de forskellige debatter og oplæg løbende kommenteret på twitter samlet under #profviden.

Fotoserie fra konferencen 

Præsentationer fra oplægsholderne: 

Camilla Thorgaard og Dina Madsen: præsentation af EVAs rapporter

Unni Lind:  Ph.d.-projekt om sammenhæng mellem børns trivsel og personalets arbejdsl…

Steffen Bohni:  Hvorfor er forskning- og udvikling på uddannelsen afgørende for fremtide…

Hellen Walkington: Keynote Helen Walkington

Merete Konnerup: Forskning fra et fondsperspektiv

EVAS rapporter og PROFVIDEN: 

PROFVIDEN – professionshøjskolernes videnregnskab

EVAs rapport om ‘Forskning og udvikling på professionshøjskolerne som vej til uddannelseskvalitet’.

EVAs rapport om ‘Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling’.

 

Tilmeld nyhedsbrev