Nye tal: Professionshøjskolernes forskning og udvikling er i stærk vækst

Fra 2013 til 2018 har professionshøjskolerne fordoblet det samlede antal forsknings- og udviklingsprojekter. Samtidig er 73 pct. af projekterne gennemført i samarbejde med universiteter eller parter fra praksis. Det viser Uddannelses- og Forskningsministeriets evaluering af professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsarbejde.

I den nyligt offentliggjorte evaluering fra Uddannelses- og Forskningsministeriet står det klart, at professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsarbejde (FoU) vokser hastigt. På fem år er det samlede antal forskningspublikationer fordoblet – fra 552 publikationer i 2013 til 1.040 i 2018.

Læs mere: Ny viden understøtter den demokratiske samtale

Professionshøjskolernes samlede indsats for forskningsbaseret undervisning har således båret frugt og det glæder Harald Mikkelsen, rektor på VIA University College og formand for Forskningsstrategisk Initiativ i Danske Professionshøjskoler (FIDP).

”At professionshøjskolerne på bare fem år har formået at fordoble denne del af videnproduktionen er enormt positivt. Udviklingen er ikke bare en kæmpe gevinst for professionshøjskolerne og vores studerende – det kommer hele samfundet til gode. For eksempel når vi skaber ny viden om arbejdet med udsatte børn”.

Læreruddannelsen bidrager til udviklingen
Det er blandt andet læreruddannelsen, der tegner den positive udvikling. Her er der fra 2013 til 2018 udgivet ca. 1300 publikationer indenfor feltet. Det giver uddannelsen et stærkere forskningsbaseret udgangspunkt, der i sidste ende gavner børn og unges læring og udvikling i folkeskolen.

”Professionshøjskolernes forskning er tæt koblet på den virkelighed, hvor forskningen skal bringes i spil. Det betyder, at når det for eksempel drejer sig om læreruddannelsen, så har børnene effekt af de resultater, vi opnår i forskningen,” siger Harald Mikkelsen.

Øget samarbejde med eksterne aktører
Den positive udvikling er i høj grad bundet op på professionshøjskolernes samarbejde med eksterne aktører, både private og i stat, regioner og kommuner. Størstedelen af alle forskningsprojekter er udviklet i samarbejde med en eller flere parter, bl.a. kommuner og andre uddannelsesinstitutioner. 73 procent af professionshøjskolernes forskningsprojekter er udviklet i fællesskab med et eller flere universiteter, både danske og internationale. Og ligeledes er 73 procent af professionshøjskolernes forskningsprojekter et samarbejde med aktører i bl.a. kommuner og regioner.

 

 

Ekstern finansiering i kraftig vækst
Interessen for professionshøjskolernes forskning vokser også i omverdenen. I perioden fra 2013 til 2018 har professionshøjskolerne mere end fordoblet den eksterne finansiering. Det er bl.a. nogle af landets største fonde, der har bidraget til, at professionshøjskolerne kan levere kvalitetsforskning: TrygFonden, LEGO-fonden, Nordea Fonden, A.P. Møller Fonden m.fl. Både den eksterne finansiering og de mange samarbejdspartnere har betydning for, at professionshøjskolerne fortsat kan bedrive forskning, som gør en forskel.

Læs mere: Forskere rækker hjælpende hånd til plejefamilier

”Interessen fra omverdenen betyder meget. Det er seriøse partnere, og ofte er der tale om store og komplekse projekter. Det bekræfter os i, at det ikke kun er os selv, der ser en værdi i den praksisnære forskning,” siger Harald Mikkelsen.

Gode resultater trods lav grad af offentlig finansiering
Den stærke udvikling i professionshøjskolernes forskningsarbejde skal ses i lyset af en lav grad af finansiering i form af statslige midler. Universiteterne modtager næsten alle de midler, som blev bevilget i 2018 (se figur nedenfor), mens professionshøjskolerne modtog tre procent af midlerne.

 

Læs mere om professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsarbejde i Videnregnskab 2019

Tilmeld nyhedsbrev