Evaluering er en god mulighed for at styrke pædagoguddannelsen

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har sat en længe ventet evaluering af pædagoguddannelsen i gang. Arbejdet skal bruges til at styrke uddannelsen, mener næstformand i Danske Professionshøjskoler, Camilla Wang.

”Pædagoguddannelsen er landets største videregående uddannelse, og vores dimittender spiller en afgørende rolle i mange børn, unge og voksnes liv. Derfor er evalueringen noget, vi har set frem til. Den kan blive et vigtigt element i vores arbejde med at sende gode pædagoger ud i for eksempel daginstitutioner, botilbud og folkeskoler,” siger Camilla Wang.

Pædagoguddannelsen er i forvejen genstand for stor opmærksomhed. Sidste år offentliggjorde Danske Professionshøjskoler seks sigtelinjer for pædagoguddannelsen i udspillet ’Fremtidens pædagoger – fremtidens pædagoguddannelse’, og tidligere i år var omkring 800 ledere og undervisere på pædagoguddannelsen samlet på en national konference for at arbejde med udviklingen af fremtidens pædagoguddannelse.

”Vores ambitioner på uddannelsens vegne er høje. Pædagoger løfter et vigtigt ansvar, og det er vi os meget bevidst i arbejdet med uddannelsen. Samtidig er det klart, at der altid vil være udfordringer i så stor en uddannelse, som vi løbende skal arbejde med. Her kan evalueringen gøre en forskel,” siger Camilla Wang.

LÆS MERE: Fakta om pædagoguddannelsen

Næstformanden peger på, at evalueringen bør være indgang til at blive klogere på nogle af de områder af uddannelsen, der ikke findes så meget viden om. Det er for eksempel praktikken, som fylder mere end en tredjedel af uddannelsen.

”Praktikken har stor betydning for kvaliteten af uddannelsen og for den enkelte studerendes arbejdsliv efter uddannelsen. Alligevel er det et af de områder, vi ikke ved så meget om. For eksempel kan det være værdifuldt at få bedre viden om, hvordan vejledningen i praktikken er tilrettelagt og hvordan vejlederne er klædt på til opgaven,” siger Camilla Wang.

LÆS MERE: Tema om pædagoguddannelsen

Tilmeld nyhedsbrev