Analyse af udvikling i demografien

Færre unge og flere småbørn og ældre vil påvirke efterspørgslen efter pædagoger og sundhedspersonale. Find mere viden her.

Analyse af udvikling i demografien

Udvikling i demografien

Flere børn og ældre i kombination med færre unge påvirker efterspørgslen på eksempelvis sygeplejersker, pædagoger og lærere. Vi har samlet fakta om udviklingen.

Danske Professionshøjskoler har tidligere beskrevet, hvordan udviklingen kan gøre det svært at uddanne for eksempel tilstrækkeligt mange pædagoger og socialrådgivere og efterlyst en sammenhængende løsningsmodel for udfordringerne, som berører hele landet. Læs mere her.

Professionshøjskolerne er samtidig en del af løsningen med uddannelser placeret 38 steder i hele landet. De studerende bliver i høj grad boende og finder arbejde i den del af landet, hvor de uddanner sig, viser analysen “Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender“.

Se også vores faktasider for yderligere viden og baggrund om professionshøjskolerne og vores øvrige uddannelser samt for eksempel økonomi og studerende.

Kontakt

Trine Fuglsang

Analysechef

tfs@dkprof.dk

28 57 39 92

Flere børn og ældre i kombination med færre unge påvirker efterspørgslen på eksempelvis sygeplejersker, pædagoger og lærere. Vi har samlet fakta om udviklingen.

Danske Professionshøjskoler har tidligere beskrevet, hvordan udviklingen kan gøre det svært at uddanne for eksempel tilstrækkeligt mange pædagoger og socialrådgivere og efterlyst en sammenhængende løsningsmodel for udfordringerne, som berører hele landet. Læs mere her.

Professionshøjskolerne er samtidig en del af løsningen med uddannelser placeret 38 steder i hele landet. De studerende bliver i høj grad boende og finder arbejde i den del af landet, hvor de uddanner sig, viser analysen “Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender“.

Se også vores faktasider for yderligere viden og baggrund om professionshøjskolerne og vores øvrige uddannelser samt for eksempel økonomi og studerende.

Befolkningsfremskrivninger1 viser, at der i hele Danmark frem mod 2030 vil være færre unge og flere småbørn og ældre. Det vil påvirke efterspørgslen efter arbejdskraft i fx dagtilbud, skoler og på sundhedsområdet i de kommende år. Aktuelt mangler der arbejdskraft indenfor flere af de store velfærdsområder, som professionshøjskolerne uddanner til. Der er mangel på sygeplejersker på Sjælland, Fyn og i Hovedstaden og mangel på pædagoger i Hovedstaden. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering2.

Frem mod 2030 vil der være 9 pct. færre 17-årige i hele landet og samtidig 17 pct. flere børn på 0-6 år og ca. 60 pct. flere 80+ årige ift. 2019, jf. figur 1. De største stigninger forventes at ske i Region Hovedstaden.

 


Udviklingen i demografien vil blandt andet påvirke fødekæden til professionsuddannelserne i de kommende år. I det følgende ses på professionsuddannelsernes rekrutteringsgrundlag, som er de unge 17-årige i hele landet.

Befolkningsfremskrivninger viser, at der frem mod 2030 vil være 9 pct. færre 17-årige i hele landet. Der er tydelige geografiske forskelle, jf. danmarkskortene i figur 2. Flere 17-årige vil bo i og omkring København og færre i resten af landet. I Københavns Kommune vil der være 13 pct. flere 17-årige i 2030 sammenlignet med 2019, og det vil være 10 pct. af alle 17-årige, der vil bo i København og Frederiksberg kommuner i 2030. I 2019 er det 8 pct.

Horsens vil som den eneste jyske kommune have flere 17-årige i 2030 sammenlignet med 2019 (4 pct.). I 20 kommuner vil antallet af 17-årige være faldet med mere end 20 pct. i 2030 ift. 2019. I de jyske kommuner Ringkøbing-Skjern og Sønderborg og de sjællandske kommuner Frederikssund, Helsingør, Kalundborg, Holbæk, Næstved og Køge vil der være omkring 150-220 færre 17-årige i 2030 ift. 2019, svarende til et fald på 17-26 pct.

 


Frem mod 2030 forventes en stigning på ca. 74.000 børn i alderen 0-6 år, svarende til 17 pct. flere i forhold til 2019. Den største stigning på 25.000 flere børn på 0-6 år forventes at ske i Region Hovedstaden (18 pct.), mens den største relative stigning på 20 pct. forventes at ske i Region Midtjylland i 2030, jf. figur 3.

 

Frem mod 2030 forventes ligeledes en stigning i antallet af 80+ årige på ca. 161.000 personer, svarende til ca. 60 pct. flere i forhold til 2019. Den største stigning forventes i Region Hovedstaden med 43.000 flere 80+ årige (59 pct.), mens den største relative stigning forventes i Region Sjælland med 72 pct. flere 80+ årige, jf. figur 4.

 

1Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, 2019.

2Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Arbejdsmarkedsbalancen 2020.

 Senest opdateret januar 2020

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Nete Krogsgaard Niss

Analysechef

M: 48 80 87 20

E: nkn@dkprof.dk