Inspiration til gode praktikforløb

Eksemplerne i den fælles pjece er til inspiration til udvikling af kvalitet i praktikken

Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL udgav i 2017 en fælles pjece med eksemplariske praktikforløb som inspiration til udvikling af kvalitet i praktikken.

Eksemplerne i den fælles pjece til inspiration til udvikling af kvalitet i praktikken er kendetegnet ved et stærkt gensidigt samarbejde, hvor alle parter løfter det fælles ansvar. Den studerende, professionshøjskolen og praktikstedet.

Det er håbet og ambitionen, at eksemplerne kan inspirere til fortsat nytænkning og udvikling af praktikken og samarbejdet om uddannelserne i øvrigt på tværs af professionshøjskoler, uddannelser og praktiksteder. Eksemplerne i pjecen, skal altså ikke opfattes som et udtømmende katalog over kanoniske praktikforløb.

Praktikpjecen er inddelt i emneoverskrifter som indeholder eksempler på gode praktikforløb. F.eks. ”Læringsmetoder i praktikken herunder simulationstræning” hvor der på sygeplejerskeuddannelsen på Professionshøjskolen UCC arbejdes med fire forskellige læringsudbytter fra studieordning vha. en vekslen mellem træning og refleksion ved ”stationstræning”.

Også emnet ”Den studerendes værdi for praktikstedet og professionshøjskolerne” indeholder spændende eksempler på, hvad de studerende kan tilføre praktikstederne. I Rødovre kommune har de eksempelvis oplevet, at det giver god mening at lade den socialrådgiverstuderende være med til samtaler med borgerne, hvilket praktikvejlederen også har udbytte af, da den studerende kan have andre og nye perspektiver på den pågældende samtale.

Læs mere i pjecen, der kan downloades nedenfor. 

Se flere cases og cases fra pjecen beskrevet mere uddybende:

Samarbejde mellem studerende, praktiksted og professionshøjskole
Praktik på Læreruddannelsen, VIA University College
Praktik på Fysioterapeutuddannelsen, University College Lillebælt
Praktik på Vodskov Skole, KL
Praktik på Sygeplejerskeuddannelsen, University College Sjælland
Praktik på Klinisk diætist uddannelsen, Region hovedstaden
Praktik på læreruddannelsen, University College Lillebælt
Praktik på Socialrådgiveruddannelsen, University College Syd
Praktik på Læreruddannelsen, University College Capital
Praktik på Sygeplejerskeuddannelsen, University College Sjælland

Cases som ikke er i pjece, men som indgår under emnet:
Praktik på Forsyningsingeniøruddannelsen, VIA University College
Praktik på Sygeplejerskeuddannelsen, University College Syd

Den studerendes værdi for praktikstedet og for professionshøjskolerne
Praktik på Pædagoguddannelsen, University College Capital
Praktik på Socialrådgiveruddannelsen, Metropol University College
Praktik på Læreruddannelsen, University College Capital
Årets kliniksted 2015, FTF
Praktik på Offentlig Administration, LO
Praktik på Bioanalytikeruddannelsen, Region Sjælland
Praktik på Fysioterapiuddannelsen, Metropol

Cases som ikke er i pjece, men som indgår under emnet:
Praktik på finansbachelor, University College Nordjylland

Forberedelse af praktikken
Praktik på Socialrådgiveruddannelsen, Metropol University College
Praktik på Sygeplejerskeuddannelsen, University College Sjælland
Praktik på læreruddannelsen, Ishøj KL
Praktik på Bioanalytikeruddannelsen, Roskilde Køge Region Sjælland
Praktik på læreruddannelsen, University College Lillebælt
Praktik på Læreruddannelsen, VIA University College

Cases som ikke er i pjece, men som indgår under emnet:
Praktik på Sygeplejerskeuddannelsen, Sydvestjysk Sygehus Region

Klarhed over praktikkens mål, arbejdsopgaver mv.
Praktik på Bygningskonstruktøruddannelsen, University College Nordjylland
Praktik på Value Chain Mangement, VIA University College
Praktik på Sygeplejerskeuddannelsen, University College Sjælland

Læringsmetoder i praktikken, herunder simulationstræning
Praktik på Sygeplejerskeuddannelsen, Sygehus Sønderjylland Region
Praktik på Bioanalytikeruddannelsen, Region Hovedstaden
Praktik på Pædagoguddannelsen, University College Capital
Praktik på Socialrådgiveruddannelsen, University College Syd
Praktik på Sygeplejerskeuddannelsen, Region Hovedstaden
Praktik på Sygeplejerskeuddannelsen, Sydvestjysk Sygehus Region
Praktik på Bioanalytikeruddannelsen, Region Sjælland
Praktik på Klinisk diætist uddannelsen, Region hovedstaden

Cases som ikke er i pjece, men som indgår under emnet:
Praktik på Sygeplejerskeuddannelsen, Sydvestjysk Sygehus Region

Praktikvejlederens rolle
Praktik på Socialrådgiveruddannelsen, Metropol University College
Praktik på Fysioterapiuddannelsen, Metropol
Praktik på Pædagoguddannelsen, KL
Praktik på Sygeplejerskeuddannelsen, Region Sjælland
Årets kliniksted 2015, FTF
Praktik Læreruddannelsen, Region Hovedstaden

Cases som ikke er i pjece, men som indgår under emnet:
Praktik på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus, VIA University College

Tilmeld nyhedsbrev