Tidligere høringssvar

[table “” not found /]DatoPDFTitel
21-12-2017download-iconHøringssvar over bekendtgørelse om fælles mål
07-12-2017download-iconHøringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om erhvervskandidatuddannelse samt udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne
29-11-2017download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser. Udkast til bilag 1
13-11-2017download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser
07-11-2017download-iconHøringssvar over udkast til forslag til lov om Studievalg Danmark
20-10-2017download-iconHøringssvar over udkast til forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven
05-10-2017download-iconHøringssvar over ret til individuel udprøvning
26-09-2017download-iconHøringssvar vedr. ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen (eux)
25-09-2017download-iconHøringssvar over udkast til forslag til databeskyttelseslov
25-09-2017download-iconHøringsbidrag vedr. ændringer af lov om akkreditering af videregående
uddannelsesinstitutioner
08-08-2017download-iconAngående høring om bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser
08-08-2017download-iconHøring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU loven Erhvervskandidatuddannelse
22-06-2017download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om certificering af
uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering
af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen)
13-06-2017download-iconKommissionens meddelelse om skoleudvikling og fremragende undervisning for en god begyndelse på livet
24-05-2017download-iconHøringssvar Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser
28-04-2017download-iconHøringssvar vedr. høring fra Folketingets Undervisningsudvalg over forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner
29-03-2017download-iconHøringssvar over ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som pædagog
28-03-2017download-iconHøringssvar over udkast til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og udkast til gymnasiale læreplaner
24-03-2017download-iconHøringssvar over udkast til lovforslag til lov om ændring af universitetsloven (bedre rammer for ledelse)
23-02-2017download-iconHøringssvar: Høring over forslag til bekendtgørelse om ansøgningspulje om styrket dokumentation af lovende social praksis
03-02-2017download-iconHøringssvar angående bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
02-02-2017download-iconHøringssvar – Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for maritime efter- og videreuddannelser m.v.
18-01-2017download-iconHøringssvar – bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt bekendtgørelse
om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på UFM’s område m.v.
12-01-2017download-iconHøringssvar Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love

DatoPDFTitel
15-12-2016download-iconHøringssvar – Europa Kommissionens Unge-initiativ
15-12-2016download-iconHøringssvar over ændring af bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning(FVU-bekendtgørelsen)
13-12-2016download-iconHøringssvar – Udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne for inddragelse af studieopholdstilladelse ved ulovligt arbejde)
09-12-2016download-iconHøringssvar – Tidsplan for aflevering af data fra it-systemer og papirarkivalier
06-12-2016download-iconHøringssvar, Udkast til bekendtgørelse om administrative fællesskaber
06-12-2016download-iconHøringssvar Ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse
29-11-2016download-icon