Høringssvar

Her kan du finde tidligere høringssvar fra Danske Professionshøjskoler

Harmonikaindhold

Harmonikaindhold
Harmonikaindhold
Harmonikaindhold

11-12-2019
Høringssvar Høring over udkast til nyt cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner frem mod 2021

18-11-2019
Høringssvar: Strategi for decentral erhvervsfremme

18-11-2019
Høringssvar: Høring af ændringsbekendtgørelse til pædagogbekendtgørelsen

23-09-2019
Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-loven), lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

13-09-2019
Høringssvar: Bekendtgørelse om forberedelseskursus for visse flygtninge

19-08-2019
Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering

14-08-2019
Høringssvar vedr. revideret bekendtgørelse om tekniske og merkantile uddannelser

23-05-2019
Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser

14-05-2019
Høringssvar: Høring om Fælles Mål i musik og billedkunst

18-03-2019
Høringssvar over udviklingsplan for Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB). RBGB’s funktion i forhold til at understøtte mere brug af personlig medicin i sundhedsvæsenet.

07-03-2019
Høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen.

12-02-2019
Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet.

22-01-2019
Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven m.fl.

15-01-2019
Høringssvar over adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

11-01-2019
Høringssvar over revideret bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorddannelser.